حدیث هشتم-فرود شهاب در خانه امام علی1

در مناقب ابن المغازلی علی بن محمد شافعی وفات سال 483 خبر از ابراهیم بن محمد بن خلف الحماد السقطی او خبر داد از ابوعبدالله الحسین ابن احمد خبر داد ابوالفتح احمد بن الحسن بن سهل المالکی البصری الواعظ حدیث کرد سلیمان بن احمد مالکی حدیث کرد مالک بن غسان النهشلی حدیث کرد ثابت از انس گفت:

در زمان رسول الله (ص) ستاره ای فرود آمد فرمود این ستاره در خانه هر کس فرود آید او جانشین بعد از من است همه نگاه کردند وقتی که در خانه علی فرود آمد این آیه نازل شد:

والنجم اذا هوی ماضل صاحبکم و ماغوی و ما نیطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی.

/ 0 نظر / 10 بازدید