آگاهى حضرت امیر علیه السّلام به اولین بیعت کننده با ابوبکر

عرض کردم : نمى دانم ،همین قدر دیدم که در سقیفه بنى ساعده
وقتى انصار در انتخاب خلیفه منازعة مى کردندنخستین کسى که با او بیعت
کرد مغیرة، سپس بشیر بن سعد و ابو عبیده جراح و بعد از آندو، عمر و
سپس سالم مولى ابوحذیفه و معاذبن جبل بودند.
حضرت فرمود: اینها را از تونپرسیدم؛ آیا مى دانى وقتى ابوبکر بالاى منبر رفت نخستین کسى که با او بیعت کرد که بود؟
عرض کردم : نه؛ ولى پیرمردى سالخورده را دیدم که بر عصاى خود تکیه زده بود ومیان دو چشمش اثر سجده زیادى بود و او نخستین کسى بود که از پله منبر بالا رفت و درحالى که گریه مى کرد گفت : شکر خداى را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا تو را در این جایگاه دیدم، دست بگشا، ابوبکر دستش را باز کرد، پیرمرد بیعت کرد و سپس از منبرپائین آمده و از مسجد خارج شد.

امیرالمومنین علیه السلامفرمود:
فهمیدی او که بود؟ گفتم نه، ولى از سخنان او ناراحت شدم زیرا مثل آن
بود که از رحلت
پیامبرصلى الله علیه و آلهخوشحالى مى کرد.
حضرت فرمود: او ابلیس ملعون بود؛
پیامبر خداصلى الله علیه و آلهبه
من خبر داد که شیطان و سران اصحاب او در غدیر خم -که در آن من براى مردم به امامت نصب شدم- حضور داشتند، آنگاه که
حضرت رسولصلى
الله
علیه و آلهفرمود:
من از شما به خودتان سزاوارترم و به آنها دستورداد تا حاضرین به
غائبین برسانند.
در آن هنگام پیروان و ایادى شیطان به ابلیس گفتند:
این امت مورد رحمت و محفوظ است ، نه تو و نه ما بر آنها راه نفوذ نداریم
،اینها امام و رهبر خود را پس از پیامبرشان شناختند.
در این موقع شیطان افسرده وناراحت، دور شد.
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آلهبه من خبر داد که چون حضرتش رحلت کند مردم در سقیفه بنى ساعدة با آن که تو نسبت به حق خودت مخاصمه کرده واستدلال مى کنى با ابوبکر بیعت مى کنند، سپس به مسجد مى آیند و اولین کسى که بر روى منبر من به شکل پیرمردى با حالت شاد با او بیعت مى کند ابلیس است و چنین و چنان مىگوید، آنگاه در حالی که به شدت خوشحالى مى کند و با بینى خود سوت مى کشد و جست و خیزمى کند و به دیگر شیاطین گوید:
شما خیال کردید که مرا بر ایشان راهى نیست ،اکنون دیدید من با آنها چه کردم تا سرانجام دستور خداوند و رسولش را رها کردند.

--------------------------

منبع:
کتاب پیشگوییهای امیرالمومنین علیه السلام

نوشته:
سید محمد نجفی یزدی

/ 1 نظر / 10 بازدید
نجلا

اجرت با امام علی"ع" برادر..التماس دعا[گل]