اطلاعاتی پیرامون همسران و فرزندان امام علی(ع)

امامه:پدرشابوالعاصومادرشزینب(دختر پیامبر)،خواهر زاده حضرت فاطمه زهرا (س) بود و علی (ع) بر حسب وصیت زهرا (س) با ایشان ازدواج کرد.

 3ـخوله دختر جعفر بن قیس که او را«حنیفه»می گویند و محمد بن حنیفه فرزند اوست.

ام البنین دختر حزام بن خالد از قبیله بنی کلاب، ایشان مادر حضرت ابوالفضل می باشد.و دیگر فرزندانش:عبدالله،جعفرالاکبروعثمانبودند .

5 ـاسماء بنت عمیس که قبلا با جعفر بن ابی طالب ازدواج کرده بود و بعدازشهادت جعفر، با ابوبکر ابی قحافه ازدواج کرد و محمد بن ابوبکر از او متولد شد و بعد از اینکه ابوبکر از دنیا رفت حضرت علی بن ابی طالب (ع) با ایشان ازدواج کرده و یحیی،محمد الاصغرونفیسه از او متولد شدند.

 6 ـلیلا دختر مسعود بن خالد.

 7ـام سعید دختر عروة بن مسعود ثقفی:زینب صغریورقیه صغریفرزندان او هستند .

8 ـمخبأة دختر امرؤالقیس بن عدی.

 9ـ ام حبیب دختر ربیعهموسوم بهصهباءکه عمر و رقیه فرزندان او و دوقلو بودند.

لازم به تذکر است که همه اینزناندر یک زمان در حباله عقد نکاح آن حضرت نبوده اند بلکه در طول عمر آن حضرت و بعد از اینکه بعضی از آنها از دنیا رفته اند حضرت با دیگری ازدواج کرده است.

 تا کنون 17 فرزند از فرزندان حضرت علی (ع) را ذکر کرده ایم ولی در تاریخ 28 فرزند برای آن حضرت ذکر شده است.دیگر فرزندان ایشان که یا نام مادرشان مشخص نیست و یا کنیز بوده اندعبارتند از:18- ام الحسن 19- رمله20- ابوبکر 21- عبدالله.22- محمد اوسط. 22- خدیجه (مادرش کنیز ام ولد بوده.)

24- ام هانی (مادرش کنیز ام ولد بوده)

25- تمیمه (مادرش کنیز ام ولد بوده)

26- میمونه (مادرش کنیز ام ولد بوده)

27- فاطمه 28- جمانه، مکنی به ام جعفر

در ضمن منابع زیر جهت مطالعه معرفی می شود:

1-www.ImamAlinet.net/en/ec/ecf/ecfe.htm

2- سیره معصومان ج 3، ص 15 به بعد، نوشته سید محسن امین، با ترجمه علی حجتی کرمانی.

3- این مقالات فارسی را هم می توانید در آدرس زیر ببینید:

www.Hawzah.net/per/E/paydefa.asp?url=start/paystart.htm

 http://www.Hawzah.net/per/E/tardefa.asp?url=start/tarstart/htm


[i]-  بحار، ج 42، ص 92- ارشاد مفید- الشافی العمری- ستارگان درخشان- محمد جواد نجفی- ستارگان درخشان ج 3، شهسوار اسلام، ص 137.

/ 0 نظر / 46 بازدید