سندشفاعت برای قبر

 یاابالحسن،من درشب عروسی دو پیراهن نو و کهنه داشتم.درآن شب برسجاده بودم که شنیدم فقیری درمی زند و لباس کهنه می خواهد.اما من لباس نو را به او دادم و لباس کهنه را پوشیدم.

 دراین وقت پیامبر از این موضوع باخبرشد وسپس جبرئیل نازل شد و عرض کرد:«خداوند به توسلام می رساند و می گوید:به فاطمه سلام برسان و به او بگو:هر چه میخواهی درخواست کن که اگرآنچه درآسمان و زمین است بخواهی می دهم و به او بشارت ده که من او را دوست دارم».

 سپس آن حضرت و پیامبر(ص) آمرزش و مغفرت امت خویش را درخواست کردند.

 آن جا بود که جبرئیل ازطرف خدای جلیل چنین خبرآورد:

«گناهکاران امت تو که محبت فاطمه و مادرش و همسر او و پسرانش دردلشان باشدمورد مغفرت قرارگرفتند».و آن برگه سندبراین مطلب
است.

 

منابع:

1)الکوکب الدری،ج1،ص251          
2)المواعظ(تستری)،ص 55

3)گزارش لحظه به لحظه ازشهادت حضرت زهرا(س)،ص64

/ 0 نظر / 10 بازدید