جنایات سنی های اموی

قطع دست و پاى مردم در جنگ فلسطین:

در این جنگ، که سال 19 هجرى اتفاق افتاد نیز جنایت عظیمى رخ داد که لکّه ننگى در تاریخ فتوحات به شمار مى آید.

 ابن اثیر مى نویسد:

در قضیه فتح فلسطین مسلمانان بر ثابت بن نعیم پیروز گشتند به دستور مروان دست ها و پاهاى او و سه فرزندش را قطع کردند  و به دمشق فرستادند و در شهر دمشق آنان را در ورودى مسجد قرار دادند و آن گاه آنان را همان جا به دار آویختند:

«فأمر به وبأولاده الثلاثة فقطعت أیدیهم وأرجلهم وحملوا إلى دمشق فالقوا على باب المسجد ثمّ صلبهم على أبواب دمشق»; (همان، ج 5، ص 330.)

آیا در تاریخ جنگ هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) چنین کارى سابقه داشته است؟

آیا در جنگ هاى زمان جاهلیّت و یا جنگ هاى خانمان سوز اوّل و دوم جهانى این چنین برخوردى صورت گرفته است؟

آیا مى دانید این روش هاى غیر انسانى چه چهره زشتى از اسلام ترسیم مى کند؟

آیا فکر نکردیم که آن چه در کتب و آثار اروپاییان از اسلام به عنوان یک دین خون ریز، بى رحم و غارتگر آمده، نتیجه همین فتوحات بى حساب و کتاب و کشور گشایى هاى بى ضابطه بوده است؟

آیا این فتوحات مساوى است با اسلام؟

اگر کسى این فتوحات را انکار کند، اسلام را انکار کرده است؟!

آیا تمجید از چنین اعمالى، نماد روشن فکرى است؟

اگر کسى اینها را انکار کند و به آنها افتخار نکند، باید لقب جمود فکرى به وى داد؟!

/ 0 نظر / 18 بازدید