فرو نشاندن آب فرات

آب فرات فوران کرده بود به گونه ای که مردم هراسناک شدند. به محضر امیرمؤمنان (ع) رسیدند و از زیادی آب شکوه کردند. امام علی (ع) و دو فرزندش حسن و حسین (ع) سوار بر مرکب شدند و حرکت کرند تا به آب فرات رسیدند.امام علی (ع) بر لب آب ایستاد در حالی که آب از دو طرف بالا زده بود .آنگاه با تازیانه پیامبر (ص) که در دست داشت بر آب به اندازه ی یک زراع فرو نشست ، ضربه ی دیگری به آب زد و به اندازه ی دو زراع دیگر فرو نشست .مردم که این معجزه ی آشکار را از امام (ع) مشاهده کردند عرض کردند:یا امیرالمؤمنین : آب را بیشتر کاهش ده. حضرت فرمود: من از خداوند خواستم و او آنچه را که مشاهده کردید عطا فرمود و خوش ندارم که بنده ی مصری باشم.
بحار، ج ۴۱، ص ۲۴۹ .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید