بی حجابی عایشه در حضور نامحرمان !

در بررسى حجاب عایشه با استفاده از روایات صحاح، روشن مى‏شود که او به این مسأله اعتنائى نداشت. گر چه حضور او در جمل و همراهى او با مردان نامحرم و ریاست بر لشگرى در مخالفت با امام زمانش و جنگ با او خود دلیل بر عدم اعتقاد به دستورات خدا و رسولش مى‏باشد، ولى ما در این قسمت در صدد بیان یکى از مصادیق این بى اعتنائیها مى‏باشیم.

سلیمان بن یسار مى‏گوید: براى اینکه نزد عایشه بروم از او اجازه گرفتم. صداى مرا شناخت و گفت: سلیمانى؟ داخل شو که تو مملوکى و... .(1)

مگر مملوک بودن مى‏تواند علت جواز دخول بر اجنبیه باشد؟ مگر سلیمان نابینا بود؟ در کجاى اسلام آمده است که اگر کسى غلام کسى باشد با همه زنها محرم است؟ ممکن است گفته شود که عایشه بعد از حجاب کردن اجازه داد. گوئیم اگر چنین است چرا مملوک بودن را دلیل بر جواز دخول دانسته است؟ اگر او حجاب کرده بود چرا گفت: «داخل شو که تو مملوکى»؟ مگر غیر مملوک نمى‏تواند بر عایشه -که حجاب کرد- داخل شود؟ اندکى تفکر در این روایت به ما مى‏رساند که عایشه به حجابش بى اعتنا بوده است. روایت ذیل آن را روشنتر مى‏کند:


تعلیم غسل و وضوء عملی توسط عایشه به نامحرمان !!!

سالم سبلان - که به خاطر امانتداریش عایشه او را اجیر کرده بود- مى‏گوید: عایشه به من نشان داد که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله چگونه وضو مى‏گرفت... سه بار (عایشه) صورتش را شست سپس سه بار دست راستش و سه بار دست چپش را شست و سپس دستش را جلو سرش قرار داد و آن را به تمام سرش کشید و گوشهایش را مسح کرد و بر دو گونه‏اش کشید. سالم مى‏گوید من آنگاه که عبد مکاتب (2) بودم نزد او مى‏رفتم. او خود را از من نمى‏پوشاند بلکه مقابل من مى‏نشست و با من گفتگو مى‏کرد... . (3)

ناگفته پیداست که لازمه تعلیم وضو به شخص دیگر توسط عایشه کنار رفتن روسرى و معلوم شدن دستها تا آرنج مى‏باشد!

همچنین أبو سلمة مى‏گوید: من و برادر عایشه بر او وارد شدیم. برادرش از او درباره غسل پیامبر پرسید. او ظرفى که تقریبا گنجایش یک صاع (تقریبا یک من) داشت طلبید و بر سرش آب ریخت و بین ما و او حجاب بود. (4)

ممکن است گفته شود که سؤال از مقدار آبى بود که پیامبر با آن غسل مى‏کرد. پاسخ آن روشن است. زیرا اولا: از غسل پیامبر پرسیدند نه از مقدار آب غسل، و ثانیا: اگر سؤال از مقدار آب بود کافى بود عایشه بگوید تقریبا یک صاع، نه آنکه ظرفى که یک صاع آب در آن بود بیاورد. ثالثا: عایشه عملا غسل کرد و با ریختن آب روى سرش آن را شروع کرد. معلوم مى‏شود او نیز از سؤال آنها این را فهمید که باید عملا غسل کند تا آنها یاد بگیرند. آیا آموختند؟!

نکته قابل توجه دیگر این است که راوی می گوید بین ما و او حجاب بود. ولی معلوم است که این حجاب باز به نحوی بوده است که بدن عایشه (و لو شبَهی از آن) برای راوی (مرد نامحرم) قابل دیدن بوده است. زیرا اگر بدن عایشه اصلا قابل رویت نبوده دیگر معنایی نداشته که عایشه در مقابل آنها عملا غسل کند. و به جای تعلیم غسل به صورت عملی، نحوه انجام غسل را لفظا برای آنها شرح می داد.

حال سوال اینجاست که کدام زن عفیفه و پاکدامن و صالحه ای حاضر می شود برای مردان نامحرم غسل عملی بجا آورد و یا اینکه عملاً وضو را به نامحرمان تعلیم دهد ؟!

اسناد:

(1) صحیح بخارى، ج 3 ص 225، کتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى و...

(2) «مکاتب» به بنده‏اى مى‏گویند که با اربابش قرار کرد که خودش را به تدریج از او بخرد که اگر توانست قیمت خود را به او بدهد (حال یا خودش کار کند و یا دیگرى قیمت آن را به صاحبش بدهد) آزاد مى‏شود. در این جریان، عایشه بعد از آزاد شدن سالم از او حجاب مى‏کرد و این نشان مى‏دهد که عایشه آنقدر پیر نبود که مجاز به بى حجابى باشد آن هم در حدى که بتواند در مقابل نامحرمى وضو بگیرد که لازمه آن کنار رفتن روسرى و معلوم شدن دستها تا آرنج مى‏باشد.

(3) سنن نسائى، ج 1، ص 93، کتاب الطهارة، باب 83، ح 100

(4) صحیح بخارى، ج 1، ص 72، کتاب الغسل، باب الغسل بالصاع. صحیح مسلم، ج 1، ص 256، کتاب الحیض، باب 10، ح 42. سنن نسائى، ج 1، ص 153، کتاب الطهارة، باب 144، ح 227.

/ 0 نظر / 100 بازدید