/ 2 نظر / 44 بازدید
الهام

متحيرم

حجت اله عرفانیان

اسلام علیک یا عیسی روح الله چقدر حضرت عیسی شبیح حضرت آدم است و تقریبا شبیح مولایمان مهدی میباشد قرپان مسلمانان میگوید عیسی زنده و در بین مسلمانان و مسیحیان زندگی میکند مثل حضرت خضر و الیاس مثل منجی آخر الزمان حضرت مهدی (عج) که بزودی زود هر 4 نفر با هم به زیارتشان نائل خواهیم شد هر سه آخرین کلام حق 31 قرآن ناطق 31 را میپذیرند 31 کلاتم حق یعنی 5 تن +12 امام +14 معصوم = 31 کلام حق 31 به ابجد لا اله الا الله 46 محمد 20+26 علی = 46 +26 =72 شهید کربلاء خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 امام و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب این سه عدد هر کدام در خودش جمعشان میشود 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم |آخرین پیامبر خدا فرمود دین اسلام مثل دین مسیح 73 فرقه خواهد شد و فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد قرآنی فرقه 385 شیعه 385 فقط شیعیان قائم آل محمد اهل نجات هستند به ابجد صغیر باز فرقه 25 شیعه 25 کعبه 25 تقواء 25 شیعه 25 میباشد تمام ادیان الهی را به راه حق 26 علی 26 شیعها 26 دعوت میکنم اهل سنت و وهابی ها پی به کفر سه خلیفه بردند میخواهند خلیفه های جدید دیگری دستو پا کنند نام شاعران را میبرند همه شاعران شیعه بوده اند و پادش