ادعایی کذب در صحیح مسلم!

در ذیل مطلبی را از کتاب صحیح مسلم بازگو نموده و قضاوت را بعهده خوانندگان منصف واگذار می نمایم .

... ان الرافضه تقول : ان علیا فی السحاب...

روافض _ شیعیان _ می گویند علی [علیه السلام] در میان ابرهاست ...

از هر شیعه سوال می نمایم آیا تا بحال اصلا این مطلب را شنیده بودید تا آنکه بخواهید به آن اعتقاد داشته باشید ؟

آیا با این وجود می توان به این کتاب لقب صحیح داد؟!

/ 0 نظر / 18 بازدید