اسناد ترور رسول خدا توسط صحابه در کتب اهل سنت

خواهش من ازشما این است اگر به دنبال آدرس های ذکر شده رفتید و نیافتید چاپ های مختلف و قدیم آن رابگردید پیدامی کنید چون غرض ورزان برای کتمان کردن حقیقت چاپ های مختلف نشر می کنند وآنها رادرچاپ های جدید حذف می کنندتا حقیقت برجستجوگران راه حق معلوم نشود والبته خدا هدایت گراست

اگر شیعه هستی بحارالانوارج28ص100

 این هم ازکتب علمای اهل سنت

کتاب المحلی ابن حزم اندلسی عالم وفقیه سنی می گوید:

ان ابابکروعمروعثمان وطلحه وسعدابی وقاص ارادوقتل النبی والقاه من العقبه فی تبوک»«المحلی ج??ص???»

ابابکر وعمر وعثمان وطلحه وسعدبن ابی وقاص اراده کردند قتل رسول خدارا !!!!!! المحلی ج11ص224 سطر22

والبته بعد که این عالم اسامی این چند نفررا می گوید چون این مطلب براو گران آمده می گوید یکی از این راویان بنام ولیدبن جمیع ضعیف است براستی آیا ضعیف است یا خیر؟؟؟؟

جواب ما به ایشان: خیر ضعیف نیست زیرا بزرگان رجل شناسی اهل سنت می گویند صحیح وثقه است وتمام روایاتش درست است

1- اجلی درتاریخ الثقات ص 465

2-ابن سعددر طبقات ج6 ص354

3-ابن حبان درکتاب الثقات ج5 ص492

4-ذهبی وابن ابی حاتم از احمدبن حنبل می گوید ثقة ثقة

5-فی الجرح والتعدیل ج8ص 9تاریخ الاسلام ج9ص661 می گوید ثقه است

6- ودرکتاب تهذیب التهذیب ج11ص122 می گوید این ولیدبن جمیع ازرجال صحیح بخاری است ازرجال صحیح مسلم از رجال صحیح مسنداحمد ازرجال صحیح سنن نسائی وازرجال صحیح سنن ابی داوود وسنن ترمذی است

اهل سنت!برادر! اگر بنا باشد ولید بن جمیع راوی این حدیث ضعیف باشد شما باید تمام کتب حدیثیتان را به دریا بریزید چون تمام کتب شما پراست ازروایات این شخص ودیگر اعتباری ندارد

اما مسئله این است که معلوم می شود ابن حزم اندلسی هم می دانسته این شخص روایتش درست است ولی چون به این نامها که می رسد نمی تواند باور کند آن را غیرثقه می نامدوالبته این مطلب در مسند احمدحنبل نیز یافت می شود و او می گوید 14نفرب ودند:

مسند احمد حنبل ج5 آخر صفحه 390 واول صفحه 391

والبته با خواندن این روایت فهمیده می شود که جریان آتش زدن درب خانه فاطمه زهراء سلام الله علیها وسقط جنین وشکستن پهلوو... هم درست است چون آنها وقتی دیدن ترور پیامبرنافرجام ماند برسر دختر آن حضرت تلافی کردند

علمای اهل سنت جواب خدا را چه میدهید؟

/ 0 نظر / 11 بازدید