اعترافات عایشه

عن قیس ابی حازم قال قالت عائشه و کانت تحدث نفسها ان تدفن فی بیتها مع رسول الله صلی الله علیه و اله و ابی بکر فقالت :
انی احدثت بعد رسول الله صلی الله علیه و اله حدثا ادفنونی مع ازواجه فدفنت بالبقیع....( المستدرک علی الصحیحین ج4 ص6 )


قیس ابو حازم می گوید عایشه با خود زمزمه ای داشت و می گفت که در خانه اش همراه رسول خدا دفن شود سپس گفت :
من بعد از پیامبر حوادثی را افریدم مرا با دیگر زنان پیامبر در بقیع دفن کنید و او را در بقیع دفن کردند.

به نظر شما عایشه چه کار غلطی انجام داده بود که در اثر آن شرم میکرد در جوار رسول خدا دفن شود؟؟؟

سنت-سنت نبوی
/ 1 نظر / 15 بازدید
-----

اینکه با امام علی جنگید.