تفسیر سوره احزاب ؛ آیات 28 - 35

یا ایها النبى قل لازوجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا (28)
و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنت منکن اجرا عظیما (29)
یانساء النبى من یات منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک على الله یسیرا (30)
و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما (31)
یانساء النبى لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبه مرض و قلن قولا معروفا (32)
و قرن فى بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجهلیه الاولى و اقمن الصلوه و آتین الزکوه و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا (33)
و اذکرن ما یتلى فى بیوتکن من آیت الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا (34)
ان المسلمین و المسلمات و المؤ منین و المومنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذکرت اعد الله لهم مغفره اجرا عظیما (35)

ترجمه آیات
اى پیامبر! به همسرانت بگو اگر زندگى دنیا و زینت آن را مى خواهید، بیایید تا چیزى از دنیا به شما بدهم ، و رهایتان کنم ، طلاقى نیکو و بى سر و صدا (28).
و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را مى خواهید، بدانید که خدا براى نیکوکاران از شما اجرى عظیم تهیه دیده است (29).
اى زنان پیامبر! هر یک از شما که عمل زشتى روشن انجام دهد، عذابش دو چندان خواهد بود، و این بر خدا آسان است (30).
و هر یک از شما براى خدا و رسولش مطیع شود، و عمل صالح کند، اجر او نیز دو چندان داده مى شود، و ما برایش رزقى آبرومند فراهم کرده ایم (31).
اى زنان پیامبر! شما مثل احدى از سایر زنان نیستید، البته اگر تقوى پیشه سازید، پس در سخن دلربایى مکنید، که بیمار دل به طمع بیفتد، و سخن نیکو گویید (32).
و در خانه هاى خود بنشینید، و چون زنان جاهلیت نخست خودنمایى نکنید، و نماز بپا دارید، و زکات دهید، و خدا و رسولش را اطاعت کنید، خدا جز این منظور ندارد که پلیدى را از شما اهل بیت ببرد، و آن طور که خود مى داند پاکتان کند (33).
و آنچه در خانه هاى شما از آیات خدا و حکمت که تلاوت مى شود به یاد آورید، که خدا همواره داراى لطف و با خبر است (34).
بدرستى که مردان مسلمان ، و زنان مسلمان و مردان مومن ، و زنان مومن ، مردان عابد، و زنان عابد، مردان راستگو، و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان خاشع ، و زنان خاشع ، مردان و زنانى که صدقه مى دهند، مردان و زنانى که روزه مى گیرند، مردان و زنانى که شهوت و فرج خود را حفظ مى کنند، مردان و زنانى که خدا را بسیار ذکر مى گویند، و یاد مى کنند، خداوند برایشان آمرزشى و اجرى عظیم آماده کرده است (35).
بیان آیات مربوط به همسران رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم )

این آیات مربوط به همسران رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) است که اولا به ایشان تذکر دهد که از دنیا و زینت آن جز عفت و رزق کفاف بهره اى ندارند، البته این در صورتى است که بخواهند همسر او باشند،
و گرنه مانند سایر مردمند، و سپس ایشان را خطاب کند که متوجه باشند در چه موقفى دشوار قرار گرفته اند، و به خاطر افتخارى که نصیبشان شده چه شدایدى را باید تحمل کنند، پس اگر از خدا بترسند، خداوند اجر دو چندانشان مى دهد، و اگر هم عمل زشتى کنند، عذابشان نزد خدا دو چندان خواهد بود.
آنگاه ایشان را امر مى کند به عفت ، و اینکه ملازم خانه خود باشند، و چون سایر زنان خود را به نامحرم نشان ندهند، و نماز بگزارند، و زکات دهند، و از آنچه در خانه هایشان نازل و تلاوت مى شود از آیات قرآنى و حکمت آسمانى یاد کنند، و در آخر، عموم صالحان از مردان و زنان را وعده مغفرت و اجر عظیم مى دهد.
مخیر کرد پیامبر اکرم (ص ) همسران خود را بین دو امر
یا ایها النبى قل لازواجک ...اجرا عظیما
سیاق این دو آیه اشاره دارد به اینکه گویا از زنان رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) یا از بعضى ایشان سخنى و یا عملى سرزده که دلالت مى کرده بر اینکه از زندگى مادى خود راضى نبوده اند، و در خانه رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به ایشان سخت مى گذشته ، و نزد رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) از وضع زندگى خود شکایت کرده اند و پیشنهاد کرده اند که کمى در زندگى ایشان توسعه دهد، و از زینت زندگى مادى بهره مندشان کند.
دنبال این جریان خدا این آیات را فرستاده ، و به پیغمبرش دستور داده که ایشان را بین ماندن و رفتن مخیر کند، یا بروند و هر جورى که دلشان مى خواهد زندگى کنند، و یا بمانند و با همین زندگى بسازند، چیزى که هست این معنا را چنین تعبیر کرد، که اگر حیات دنیا و زینت آن را مى خواهید، بیایید تا رهایتان کنم . و اگر خدا و رسول و دار آخرت را مى خواهید باید با وضع موجود بسازید، و از این تعبیر بر مى آید که :
اولا جمع بین وسعت در عیش دنیا، و صفاى آن ، که از هر نعمتى بهره بگیرى و به آن سرگرم شوى ، با همسرى رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) و زندگى در خانه او ممکن نیست ، و این دو با هم جمع نمى شوند.
ثانیا دلالت مى کند بر اینکه هر یک از دو طرف تخییر مقید به مقابل دیگرش است ، و مراد از اراده حیات دنیا و زینت آن ، این است که انسان دنیا و زینت آن را اصل و هدف قرار دهد، چه اینکه آخرت را هم در نظر بگیرد یا نه ، و مراد از اراده حیات آخرت نیز این است که آدمى آن را هدف و اصل قرار دهد، و دلش همواره متعلق بدان باشد، چه اینکه حیات دنیاییش هم توسعه داشته باشد، و به زینت و صفاى عیش نائل بشود، یا آنکه از لذائذ مادى به کلى بى بهره باشد.
تنها ملاک سعادت و کرامت (تقوى ) است و هیچ حسب و نسب از آن جمله همسرى پیامبر(صلى الله علیه و آله و سلم ) (ص ) ملاک نیست
مطلب دیگر اینکه جزاء یعنى نتیجه اختیار کردن یکى از این دو طرف تردید مختلف است ، اگر حیات دنیا و زینت آن را اختیار کنند، یعنى همسران رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) از همسرى او صرفنظر نمایند، نتیجه و جزایش این است که آن جناب ایشان را طلاق دهد، و هم از مال دنیا بهره مندشان سازد و اما بر فرضى که به همسرى آن جناب باقى بمانند و آخرت را بر حیات دنیا و زینت آن ترجیح دهند نتیجه اش اجر عظیمى است در نزد خدا، اما نه به طور مطلق ، بلکه به شرطى که احسان و عمل صالح هم بکنند.
پس چنین نیست که صرف همسرى رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) اجر عظیم داشته باشد، و خدا براى هر کس که همسر آن جناب شود کرامتى و حرمتى قائل باشد، بلکه کرامت و احترام براى همسرى توام با احسان و تقوى است ، و به همین جهت است که مى بینیم وقتى براى بار دوم علو مقام ایشان را ذکر مى کند، آن را مقید به تقوى نموده و مى فرماید: (لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ).
و این تقیید نظیر تقییدى است که نسبت به کرامت اصحاب رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) کرده ، و فرموده : (محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا... وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما)، پس معلوم مى شود همه کسانى که صحابى رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) بودند مشمول این وعده نیستند، بلکه تنها شامل آن عده است که ایمان و عمل صالح داشته اند، (پس اگر از یک نفر صحابى انحراف و گناه و ظلمى سرزده باشد، ما نمى توانیم صحبت با رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) را کفاره آن حساب کنیم ).
و کوتاه سخن اینکه اطلاق جمله : (ان اکرمکم عند الله اتقیکم ) با این حرفها تقیید نمى شود، و همچنان به قوت خود باقى است ، و به حکم اطلاق آن حسب و نسب و یا هیچ سببى دیگر ملاک کرامت نزد خدا نخواهد بود.
پس اینکه فرمود (یا ایها النبى قل لازواجک ) دستور به آن جناب است که این دو آیه را به همسران خود ابلاغ کند،
و لازمه اش این است که اگر شق اول را اختیار کردند، طلاقشان داده ، مهریه شان را بپردازد، و اگر شق دوم یعنى خدا و رسول و خانه آخرت را اختیار کردند، بر همسرى خود باقیشان بدارد.
(ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها)- اراده حیات دنیا و زینت آن به قرینه مقابله ، کنایه است از اختیار دنیا، و دلدادگى به تمتعات آن ، و روى آوردن بدان ، و روى گرداندن از آخرت .
فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا
در کشاف گفته : کلمه (تعال ) در اصل براى این وضع شده که هر وقت در مکانى بلند قرار داشتى ، و خواستى کسى را که در مکانى پایین تر قرار دارد صدا بزنى ، و بگویى بیا، این کلمه را بکار ببرى ، و لیکن در اثر کثرت استعمال ، کار آن به جایى رسیده که در همه جا استعمال مى شود، چه مکان بلند، و چه پست ، و معناى کلمه (تعالین )، آمدن با پا نیست ، بلکه روى آوردن بکارى است ، (در فارسى هم مى گوییم بیایید فلان کار را انجام دهیم )، یعنى بیایید با اراده و اختیارتان یکى از دو پیشنهادم را عملى کنید، نه اینکه با پاى خود بیایید، همچنان که مى گوییم : فلانى دارد مى آید تا با من مخاصمه کند، و یا فلانى رفت در باره من حرف بزند، و یا برخاست تا مرا تهدید کند، که در این موارد هیچ یک از کلمات مى آید، رفت و برخاست به معناى لغوى خود استعمال نشده بلکه همه آنها کنایه است .
و تمتیع عبارت است از اینکه وقتى یکى از ایشان را طلاق مى دهد مالى به او بدهد که با آن زندگى کند، و کلمه (تسریح ) به معناى رها کردن است ، و سراح جمیل به این معنا است که بدون خصومت و مشاجره و بد و بیراه گفتن او را طلاق دهد.
در این آیه شریفه بحث هایى از نظر فقه هست ، که مفسرین آن را ایراد کرده اند، و لیکن حق مطلب این است که احکامى که در این آیه آمده شخصى است ، و مربوط به شخص رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) است ، و هیچ دلیلى از جهت لفظ در آیه نیست ، که دلالت کند بر اینکه شامل غیر از آن جناب نیز هست ، و تفصیل همین مطلب در کتب فقهى آمده .
(و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره ) - در سابق گذشت که مقابله بین این جمله و جمله (ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها...)، هر یک از دو کلام را مقید مى کند به مخالف آن دیگرى ،
و نبودن آن ، و در نتیجه معناى جمله مورد بحث چنین مى شود (و اگر طاعت خدا و رسول ، و سعادت خانه آخرت را اختیار کردید، و به همین جهت در مقابل تنگى و سختى زندگى صبر کردید، و نیز محرومیت از زینت زندگى دنیا را تحمل نمودید، چنین و چنان مى شود) که به طورى که دیدید مقید شد، به مخالف مضمون جمله دیگر، و در عین حال کنایه است از اینکه در همسرى رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) باقى بمانند و در برابر تنگى معیشت صبر کنند، چون اگر جز این بود، صحیح نبود که قید احسان را هم در آن اجر موعود شرط کند، و این خود روشن است .
پس معناى آیه این مى شود که : و اگر بقاء نزد رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) و همسرى او را اختیار کردید، و بر تنگى زندگى صبر نمودید، خداوند برایتان اجرى عظیم آماده کرده ، اما به شرطى که نیکو کار باشید، و خلاصه علاوه بر این گزینش ، یعنى گزینش ‍ خدا و رسول و خانه آخرت ، در عمل هم نیکو کار باشید، چه اگر به صرف این گزینش اکتفاء نموده و در عمل نیکو کار نباشید، هم در دنیا زیانکار شده اید و از لذائذ آن محروم مانده اید، و هم در آخرت ، و هر دو را از دست داده اید.
/ 1 نظر / 47 بازدید
فاطمه دانایی

سلام. مطالب وبلاگتون عالی بود.خیلی خیلی ممنون که برای حفظ دین تلاش میکنید. خیلی متشکرم.موفق و مؤید باشید.یاحق