شعر فردوسی در مدح پیامبر و امام علی علیه السلام

به بهانه ۲۵اردیبهشت ،روز بزرگداشت فردوسی شاعر حماسی سرای ایرانی، شعری را در مدح پیامبر اکرم”ص”وامام علی”ع”، به محبان اهل بیت”ع” و همچنین علاقه مندان فرهنگ و ادب این مرزو بوم هدیه می کنیم.

خداوند جوی می و انگبین

                                          همان چشمه ی شیر و ماء و یقین

 اگر چشم داری به دیگر سرای

                                         به نزد نبی و علی گیر جای

 گرت زین بد آید گناه منست

                                        چنین است و این دین و راه من است

 برین زادم و هم برین بگذرم

                                         چنان دان که خاک پی حیدرم

 دلت گر به راه خطا مایلست

                                    ترا دشمن اندر جهان خود دلست

 نباشد جز از بی پدر دشمنش

                                    که یزدان به آتش بسوزد تنش

 هرآنکس که در جانش بغش علی است

                                    ازو زارتر در جهان زار کیست

 نگر تا نداری به بازی جهان

                                    نه برگردی از نیکی ات پی همرهان

 همه نیکی ات باید آغاز کرد

                                     چو با نیکنامان بوی همنورد

 از این در سخن چند رانم همی

                                      همانا کرانش ندانم همی

/ 1 نظر / 47 بازدید
movahed

یه سوال فردوسی سنی بوده یا شیعه؟؟؟دوست عزیز 99 درصد شاعران ایران تا سال نهصد هجری سنی بودن همه ایران سنی بود ولی بعد از به قدرت آمدن صفویه دین تشیع را با زور شمشیر و کشت و کشتار عظیم در تاریخ ایران مردم را شیعه کردند البته بیشتر مردم غیور کرد و مردم بلوچ و مردم ترکمن و مردم عرب تسلیم نشدند همچنین آزادفکران آن موقع به مرزها فرار کردند برای نجات جانشان به همین دلیله میبینی بیشتر مرزهای ایران سنی هستند چه گفت آن خداوندتنزیل ووحی خداوند امــــر وخداوند نهی که خورشید بعداز رسولان مــه نتابد برکس زبوبکـــــر بـــــــه عمرکرد اســـــــــلام را آشکار بیاراست گیتی چــــــوباغ بهار پس از هردوآن،بودعثمان گزیـن خداوند شـرم وخداونــــد دیـن چهارم علی بـــود وجفت بتول که اورابه خوبی ستایدرســـول نبی آفتاب وصحابه چــــــــوماه به هم نسبتی یکدیگرراست راه (فردوسی)