اهل سنت احادیث و روایات خلفای ۱۲ گانه را چگونه می پوشانند؟

 

12 امام شیعه


در بعضى از این احادیث مانند حدیث «صحیح بخارى» و «صحیح ترمذى» تعبیر به اثنى عشر امیر(۱)، و در صحیح مسلم، تعبیر به اثنى عشر خلیفه(۲) و در صحیح ابى داود نیز اثنى عشر خلیفه(۳) و در مسند احمد، از دهها طریق اثنى عشر خلیفه آمده است. (۴)
آیا این همه احادیث کتب معروف را مى توان انکار کرد!
اهل سنت در توجیه این احادیث گرفتار درد سر عجیبى شده اند؛ گاهى خلفاى چهارگانه نخستین را اصل قرار داده، سپس تعداد ۸ نفر از خلفاى بعد را به آنها اضافه مى کنند!
در حالى که اگر بخواهند خلفا را به ترتیب جزء امرا و پیشوایان راستینى که پیامبر وعده داده بشمرند، هر قدر هم اغماض بکنند، شمردن افرادى مانند «یزید» و اخلاف او از حکّام بنى امیّه در این زمره امکان پذیر نیست؛ و اگر بنا شود از میان آنها افرادى که مختصرى روبه راه تر بودند دست چین کنیم، آنهم با توجّه به وحدت اهداف و برنامه هاى خلفاى بنى امیّه و بنى عبّاس هیچ ضابطه اى در دست نخواهیم داشت؛ بعلاوه، بریده شدن این رشته دوازده گانه از نظر زمانى خود کار مشکلى است.
گاهى مى گویند چهار نفر از این ۱۲ تن همان خلفاى نخستینند و ۸ نفر دیگر در زمانهاى بعد خواهند آمد که مهدى آخرین آنها است! و به این ترتیب میان سلسله خلفاى راستین پیامبر ـ هرقدر هم اعمال تعصّب کنیم، فاصله عجیبى مى افتد که به هیچ وجه موافق روایات مزبور نیست. راستى این خلفاى دوازده گانه که پیامبر از آنها نامبرده و آنان را مورد ستایش قرار داده کیانند و چه اشخاصى مى باشند؟
این سؤالى است که ـ غیر از پیروان مکتب اهل بیت که معتقد به دوازده امام هستند ـ باید پاسخى منطقى براى آن بیندیشند؛ زیرا هیچ فرد با انصافى نمى تواند بر خلفاى بنى امیّه و بنى عبّاس که حکومت اسلامى را از مسیر خود بیرون کردند و همه گونه جنایت و بیدادگرى و ستم و مسخ و تحریف مفاهیم اسلام را مرتکب شدند، خلفاى پیامبر و شایسته ستایش بداند.(۵)

پی نوشت:

(۱)ـ صحیح بخارى، ص ۱۷۵، (طبع مصر) و صحیح ترمذى، جلد دوم، صفحه ۴۵ (طبع دهلى).
(۲)ـ صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۹۱، (طبع مصر).
(۳)ـ صحیح ابى داود، ج ۲، کتاب المهدى، ص ۲۰۷، (طبع مصر).
(۴)ـ در فصل اول کتاب منتخب الاثر ۲۷۱ حدیث در باره پیشوایان دوازده گانه از منابع اهل سنت و شیعه جمع آوری شده است.
(۵). گردآوری از کتاب: حکومت جهانی مهدی(عج)، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ص ۱۹۵٫

/ 0 نظر / 9 بازدید