نام فرزندان امام علی حاضر در کربلا

عباس الاصغر بن علی(ع)  برادرناتنی ابوالفضل العباس:
   بعضی از علما و نسب شناسان احتمال داده­اند که از فرزندان امیرالمؤمنین(ع) دو نفر به نام عباس در کربلا شهید شده باشند. یکی حضرت ابوالفضل العباس(ع) – علمدار کربلا- و دیگری عباس الاصغر که در شب عاشورا به شهادت رسیده است.[1]
مادر عباس الاصغر در منابع "صهباء ثعلبیه" بیان شده است. نقل شده که این بزرگوار همراه با جمعی از اصحاب و یاران سیدالشهداء(ع) در شب عاشورا برای آوردن آب به شریعه­ی فرات رفت و در همان جا به شهادت رسیده است. [2]
در برخی منابع از قاسم بن اصبغ مجاشعی نقل شده است که می­گفت: زمانی که سرهای شهدا را وارد کوفه می­کردند سواری را دیدم که سر جوانی را که محاسن نداشت به گردن اسب خود آویخته بود؛ صورت آن جوان مثل ماه شب چهارده می­درخشید، وقتی که اسب، سرش را به زیر می­برد آن سر به زمین می­رسید، از آن سوار سؤال کردم که: این سر کیست که به گردن اسب خود آویخته­ای؟
گفت: سر عباس بن علی(ع)!
گفتم: تو کیستی؟
گفت: حرملة بن کاهل اسدی.
قاسم گفت: چند روزی نگذشت که دیدم صورت حرمله سیاه شد.[3]
 
ابراهیم بن علی(ع)
   از او و شرح حال زندگانی­اش در منابع و مصادر تاریخی و رجالی خبر چندانی به دست ما نرسیده است. برخی از منابع او را از شهدای واقعه کربلا برشمردند و بیان داشته­اند که او از مادری ام ولد تولد یافته است.[4] 
در کتاب مقاتل الطالبیین آمده: «محمد بن علی بن حمزه نوشته است که ابراهیم بن علی بن ابیطالب(ع) در روز طف کشته شد و مادرش ام ولد بود. من این سخن را تنها از او شنیده­ام و در کتاب­های رجال نیز نامی از ابراهیم به میان نیامده است.»[5]
در کتاب لباب الانساب آمده که او در زمان شهادت بیست ساله بود.[6]
 
قاسم بن علی(ع)
   از تولد و شرح حال قاسم بن علی بن ابیطالب(ع) نیز اطلاع چندانی در دست نیست. در کتب انساب فرزندی به این نام برای امیرالمؤمنین علی(ع) به ثبت نرسیده است؛ اما ابن شهر آشوب او را یکی از شهدای کربلا بر می­شمارد، او می­نویسد:
«قاسم بن علی(ع) در حالی که رجز می­خواند:
یا عصبة جارت علی نبیها         و کدرت من عیشها ما قد نقی
فی کل یوم تقتلون سیدا          من اهله ظلما و ذبحا من قفا
ای گروهی که بر پیامبر(ص) خود ستم روا داشته روزگار پاک خود را تیره ساختید همه روزه جفا نموده مهتری از خاندان او را کشته از پشت سر از تنش جدا  می­سازید.
وارد میدان شد و به مبارزه پرداخت. پس از مدتی نبرد عمرو بن سعید ازدی ضربتی بر سر او فرود آورد و او را به شهادت رساند. امام حسین(ع) خود را به سرعت به برادرش – قاسم- رساند و بر قاتل قاسم حمله برد و بر او ضربتی را وارد آورد.»[7]
 
عمر الاطرف[8] بن علی(ع)
   عمر الاطرف[9] بن على بن ابى طالب(ع) آخرین پسر امام على(ع) است.[10] او از مادری به نام  امّ­حبیب صهباء دختر عباد بن ربیعه  ثعلبی[11] یا تغلبى[12] تولد یافت از این­رو به "ابن­التغلبیه" معروف بود.[13] در منابع از  او با کنیه "ابوحفص"[14] و به نقلی "ابوالقاسم" یاد کرده­اند.[15]
برخی از منابع او را از شهدای واقعه کربلا معرفی کردند و آوردند: پس از شهادت ابوبکر بن علی(ع) عمر بن علی(ع) به میدان رفت  او در حالی که رجز        می­خواند:
أضربکم و لا دری فیکم زحر           ذاک الشقی بالنبی من کفر
یا زحر یا زحر بل آن من عمر          لعلک الیوم تبوء من سقر
شر مکان من حریق و سعر           لأنک الجاحد یا شر البشر
«شمشیر می­زنم در میان شما و زحر را نمی­بینم- همان سنگدل که به پیامبر(ص) کافر شد. ای زحر، ای زحر به عمر نزدیک شو- باشد که امروز در دوزخ جای گیری سقر بدترین مکان است در سوزش و افروختگی- که تو- ای بدترین انسانها- از انکار کنندگان هستی»[16]
به دشمن حمله­ور شد و توانست قاتل برادر خود - زحر بن  بدر نخعی(یا زجر بن بدر جعفی) – را به هلاکت برساند.[17] دشمنان از همه سو به او حمله­ور شدند و او در حالی که با شمشیرش می­جنگید این اشعار را می­خواند:
خلوا عداة الله خلوا عن عمر       خلوا عن اللیث  العبوس المکفهر
یضربکم بسیفه و لا یفر            و لیس فیها کالجبان المستجر             
«کنار بروید ای دشمنان خدا از جلوی راه عمر دور شوید از جلوی راه شیر غضبناک و خشمگین و عبوس دور شوید شیری که شما را مورد حمله­ی شمشیر خود قرار داده و هرگز فرار نمی­کند و در این میدان جنگ با دشمنان ترسویی نیست که در خانه­ی خود بخزد»[18]
او جنگید تا اینکه سرانجام به شهادت رسید.
اما بر خلاف اقوال کسانی که عمر بن علی را از شهدای کربلا بر می­شمارند، برخی از منابع نیز یافت می­شوند که او را در زمره شهدای کربلا بر نشمرده­اند، از این­رو نام او را در آثار خود در شمار  شهداى کربلا به ثبت نرسانده­اند.[19] آنان بر این اعتقادند که عمر دعوت برادرش حسین(ع) را برای رفتن به کوفه نپذیرفت و ایشان را تا کربلا  همراهی نکرد.[20] حتی گزارش شده که وقتى خبر شهادت امام حسین(ع) به او رسید، لباسهاى رنگی­اش را پوشید و بر درِ خانه­اش نشست و گفت: «من، جوانى دوراندیشم. اگر با آنان می­رفتم، باید در نبرد، شرکت می­کردم و در این راه کشته می­شدم.»[21] عمر الاطرف در ینبع در سن  هفتاد و هفت یا هفتاد و پنج سالگى در گذشت.[22]
 
عتیق بن علی(ع)
   در منابع کهن رجالی و تاریخی از او نامی به میان نیامده است؛ اما برخی از منابع او را در شمار شهدای واقعه کربلا به شمار آورده­اند.[23]
 
محمد الاوسط بن علی(ع)
   در برخی از منابع از محمد الاوسط بن علی(ع) نیز به عنوان یکی از شهدای کربلا یاد شده است.[24] او از مادری قریشی به نام امامه بنت ابی­العاص بن ربیع  متولد شد.[25] گفته شده که او پس از شهادت پدر بزرگوارش علی(ع) به امام حسن(ع)پیوست و بعد از شهادت ایشان به امام حسین(ع) و یارانش ملحق شد و ایشان را از مدینه تا کربلا همراهی کرد. در روز عاشورا او از برادر اذن میدان گرفت و در حالی که رجز می­خواند:
شیخی علی(ع) ذو الفخار الاطول       من هاشم الصدق الکریم المفضل
هذا حسین(ع) بن النبی المرسل        عنه نحامی بالحسام المصفل
                              تفدیه نفسی من اخی مبجل   
«رهبر و بزرگم علی(ع) است دارای افتخار فراوان از خاندان صادق، بزرگوار و با فضیلت بنی­هاشم؛ این حسین(ع) پسر پیامبر(ع) است که من با شمشیر برنده از او دفاع می­کنم. جانم را فدای برادری می­کنم که عظمتش موجب وقار من شده است»
به دشمن حمله برد. پس از مدتی نبرد دشمن از همه سو او را محاصره کرد و اسبش را پی کردند او از اسب به زیر آمد و پس از اندکی مبارزه سرانجام به شهادت رسید.[26]
 
 
عون بن علی(ع)
   از مامقانی نقل شده که عون نخستین فردی بود که پس از شهادت جمع زیادی از یاران امام حسین(ع) بر سایر برادرانش پیشی گرفت و از آن حضرت(ع) اجازه میدان خواست امام(ع) به او فرمود: «یا اخی­  أ  أستلمت للموت. برادرم آیا آماده مرگ شده­ای. گفت: چگونه تسلیم مرگ نشوم که تو را تنها و بی­یاور  می­بینم.» امام(ع) فرمود: «برو خدا پاداش نیکت دهد.» پس عون به میدان رفت و جنگید و مجروح شد از هر طرف بر سر او ریختند و او را به شهادت رساندند.[27]
 
یحیی بن علی(ع)
   مادرش اسماء بنت عمیس بود.[28] او نیز در برخی از منابع در زمره  شهدای کربلا به شمار آمده است.[29]
اما ابوالفرج اصفهانی او را از شهدای کربلا به شمار نیاورده است؛ او معتقد بود که یحیی در زمان حیاط پدر از دنیا رفته است.[30]
 
 
منابع:
[1]-خلیفة بن خیاط؛ تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق فواز، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1995، ص145؛ الصالحی الشامی، محمد بن یوسف؛ سبل الهدی و الرشاد فی سیرة  خیر العباد، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1993، ج11، ص288 و النمازی الشاهرودی، علی؛ مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران، ابن المؤلف، چاپ اول، ج4، ص351.
[2]-موسوی زنجانی، السید ابراهیم؛ وسیلة الدارین فی انصار الحسین(ع)، بی­جا، چاپ چهارم، 1410،  ص262.
[3]- سبط بن جوزی؛ تذکرة الخواص، قم، شریف رضی، 1418، ص253.
[4]-الدینوری، ابن قتیبه؛ الامامه و السیاسه، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، 1990، ج2، ص12؛ الاصفهانی، ابوالفرج؛ مقاتل الطالبیین، تحقیق احمد صقر، بیروت، دارالمعرفه، بی­تا، ص92 و ابن عبدالربه؛ العقد الفرید، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1404، ج5، ص134.
[5]- ابو الفرج الاصفهانی، پیشین، صص91-92.
[6]-ابن­فندق؛ لباب الانساب و القاب و الاعقاب، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، مرعشی نجفی، چاپ اول، 1410،ج1، ص400.
[7]- ابن شهرآشوب؛ مناقب آل ابیطالب، قم، علامه، 1379ق، ص107.
[8]-چون شرافتش از یک طرف بود به او اطرف می­گفتند. محدث قمی؛ منتهی الامال فی تواریخ النبی و الآل، قم، دلیل، چاپ اول، 1379ش، ج1، ص461.
[9]-رازی، فخر؛ الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیه، قم، مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1419، ص17؛ حسنی، ابن عنبه؛ عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب، قم، انصاریان، 1417، ص331 و مروزی، عزالدین قاضی؛ الفخری فی انساب الطالبیین، قم، مرعشی نجفی، چاپ اول، 1409، ص173.
[10]-المغربی، القاضی النعمان؛ اشرح الاخبار، تحقیق السید محمد الحسینی الجلالی، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1414،ج3، ص187.
[11]- ابن عنبه، پیشین، ص331.
[12]- القاضی النعمان، پیشین، ج3، ص185؛ رازی، پیشین، ص17 و مروزی، پیشین، ص173.
[13]- مروزی، پیشین، ص173.
[14]- ابن عنبه، پیشین، ص331.
[15]- مروزی، پیشین، ص173 و ابن عنبه، پیشین، ص331.
[16]-الکوفی، ابن اعثم؛ الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالأضواء، چاپ اول، ص1991، ج5، ص113 و ابن شهر آشوب، پیشین، ص107.
[17]-ابن­اعثم، پیشین، ص113؛ ابن شهر آشوب، پیشین، ص107 و البحرانی، عبدالله؛ العوالم الامام الحسین(ع)، تحقیق مدرسه الامام المهدی(عج)، قم، مدرسه الامام المهدی(عج)، چاپ اول، 1407، ص280.
[18]-همانها.
[19]-ابن­سعد؛ الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1990، ج3، ص14؛  ابن عنبه، پیشین، ص331 و ابن صوفی نسابه؛ المجدی فی انساب الطالبیین، قم، مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1422، ص197.
[20]- ابن عنبه، پیشین، ص331.
[21]-همان.
[22]-همان و ابن صوفی نسابه، پیشین، ص198.
[23]-الذهبی، شمس الدین محمد؛ تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1993، ج5، ص21 و دیار بکری، شیخ حسین؛ تاریخ خمیس فی احوال أنفس النفیس، بیروت، دارصادر، بی­تا، ج2، ص298.
[24]- التستری، محمد تقی؛ قاموس الرجال، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، 1419، ج9، ص125 و النمازی، پیشین، ج6، ص473 .
[25]-ابن سعد، پیشین، ج3، ص14 و البلاذری، احمد بن یحیی؛ انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، 1977،ج2، ص193.
[26]- السید عبدالمجید؛ ذخیرة الدارین، نجف اشرف، مرتضویه، 1345،صص166-167 و موسوی زنجانی، پیشین، ص262.
[27]-موسوی زنجانی، پیشین، ص261.
[28]- النمازی، پیشین، ج8، ص546.
[29]-ابن طاوس؛ اللهوف فی قتلی الطفوف، قم، انوار الهدی، چاپ اول، 1417، ص173.
[30]- ابوالفرج الاصفهانی، پیشین، ص37.
 
/ 0 نظر / 39 بازدید