یکی از جریانات زیبای امیرالمؤمنین(ع)

بعد از فکر کردن زیاد به این نتیجه رسیدند که تنها یک مرد در عربستان می‌تواند به آنها کمک کند.

بنابراین آنها به نزد امام علی(ع) رفتند تا مشکل خود را مطرح کنند.

حضرت(ع) فرمود: رضایت می‌دهید که من شترم را به شتران شما اضافه کنم، آنگاه تقسیم بنمایم.

گفتند: چگونه رضایت نمی‌دهیم.

پس امام(ع) شتر خویش را به شتران اضافه نمود و به فرزند بزرگ که سهمش نصف شتران بود، 9 شتر داد.

به فرزند دوم که سهمش ثلث شتران بود، شش شتر داد. و به فرزند سوم که سهم او یک نهم بود، دو شتر داد.

در آخر یک شتر باقی ماند که همان شتر حضرت بود!

/ 1 نظر / 10 بازدید
غبار

نگرفتم چي شد! [ناراحت]