دروغ و تهمت وهابیت درباره امام زمان نسبت به شیعه

مهدی در حالت لختی و عریانی ظهورخواهد نمود و از همه جلوتر محمد با او بیعت خواهدکرد. حق الیقین قسمت دوم ص 347 ملا باقر مجلسی
و شیخ عبدالرحمن دمشقی هم در کتاب قطره ای از دریای خرافات شیعه در صفحه 5 مینویسد: شیخ طوسی و شیخ نعمانی از امام رضا نقل میکنند که فرمود: از نشانه های ظهور این است که ان حضرت زیر نور خورشید و در حالت برهنگی ظهور میکند و ادرس داده به کتاب خق الیقین مجلسی ص 347

پاسخ شیعه:

این مطلب نیز از دروغهایی است که اهل سنت به سبب پاسخ نداشتن در مقابل ادله شیعه مطرح کرده و آن را به صورت گسترده در اینترنت پخش نمودند و اکنون آن را جزو مسلمات می دانند و حتی برای آن از کتب شیعه آدرس می دهند !!! مانند قضیه کسی که به مردم گفت
در فلان محل حلوای نذری پخش می کنند . وقتی همه رفتند با خود گفت نکند شاید واقعا در آنجا حلوا بدهند و خود نیز به دنبال مردم روان شد !!!

این روایت در هیچ یک از کتب شیعه دیده نمی شود ؛ نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف ؛ و کاش این جاعل ِ کمی دقت به خرج داده و برای آدرسی که داده بود شماره جلد را نیز مشخص می کرد؛ زیرا کتاب حق الیقین دو جلد دارد و مطالب مربوط به امام زمان در جلد دوم آن ذکر شده است ؛ اما این جاعلان ِ سنی ، با ناشی گری تمام آدرس را بدون شماره جلد بیان می کند !!!
البته یکی از معجزاتی که در مورد زمان ظهور مطرح شده و شاید از جهت متن کمی شبیه مطلب ادعا شده توسط ایشان باشد مطلب ذیل است که ما آن را نیز با جستجوی فراوان پیدا نمودیم:
أن من علامات ظهور الإمام المهدی أن الناس : .... یرون بدنا بارزاً نحو عین الشمس ...

الغیبة للنعمانی ص 94 وغیبة الشیخ الطوسی ص 268
از علامات ظهور مهدی آن است که مردم بدنی آشکار و نمودار را در سمت چشمه خورشید می بینند ...
که در روایات از آن به جبرئیل امین تاویل شده و گفته اند که وی در
مقابل خورشید ظاهر شده و مهدی را با نام و کنیه به مردم معرفی می کند .

اما این چه ربطی به آنچه ایشان ادعا می کنند دارد !!! خدا می داند

/ 0 نظر / 19 بازدید