اعتراف عمر به غاصب بودن خودو برتری امیرالمونین علی علیه السلام

 
و 'لا یفتین احد فى المسجد و على حاضر'
هیچکس حق ندارد با حضور على علیه السلام در مسجد فتوى دهد
 
و 'اقضا کم على'

در قضاوت على از همه داناتر است
 
و 'لا ابقانى الله بارض لست فیها یا اباالحسن!'
(دروقتی که عمر قضاوت اشتباهی کرد این کلام گفت)یا على! خدا مرا بعد از تو نگه ندارد
 
و 'لا ابقانى الله بعدک یا على'
یا على! خدا مرا بعد از تو نگه ندارد
 
و 'أللهم لا تنزل بى شدیدة الا و ابوالحسن الى جنبى'

خداوندا! براى من مشکلى نرسان، مگر این که على در کنارم باشد
 منابع:شرح ابن ابى الحدید ج1 ص4 مقدمه، و ص 18 مناقب خوارزمى ص48 و58 و 60 طبقات ابن سعد ص 860 تاریخ ابن عساکر ج2 ص 325 الصواعق ص76 الغدیر ج3 ص97 و98 از دهها مدرک دیگر اهل سنت.
------------------------------------------------

نکته :هدف از بیان این مطالب اثبات اعتراف عمر به حقانیت امیرالمومنین علی .ع. هست وبا توجه به  اینکه خلیفه پیامبر باید داناترین شخص روی زمین باشد که بارها عمر به نادانی وجهالت بی لیاقتی خود اعتراف کرده این مطلب شبهه نشود که فکرکنیم عمر به حضرت علی.ع .احترام کرده بلکه به وقتی درکارها  مانده به حماعقت خودش اعتراف کرده 

/ 0 نظر / 9 بازدید