ماه نور و رحمت ماه شعبان مبارک

شعبان شد و پیک عشق ازراه آمد                  عطر نفس بقیه الله آمد 

  با جلوه ی سجاد و ابالفضل و حسین                   یک ماه وسه خورشید در این ماه آمد

سلام برشعبان و اعیادش

سلام بر حسین و عباسش

سلام بر سجاد و سجده هایش

سلام بر علی اکبر و جوانیش

سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش

میلادشان مبارک.

/ 0 نظر / 9 بازدید