امام حسین (ع) در کتب اهل سنت

 

1. خوارزمی با سندهای خودش از سلمان فارسی نقل کرده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله ) فرمودند: (در حالیکه حسین (علیه السلام ) روی زانویش نشسته بود و چشمان و لبهایش را می بوسید)

تو آقایی و فرزند آقایی و پدر آقایانی؛ تو امامی فرزند امامی و پدر امامانی؛ تو حجتی فرزند حجتی و پدر حجتهای نه گانه ای که همگی از نسل تو هستند و نهمین آنها قیام خواهد کرد.
مقتل الحسین ج1ص146
2. حموینی با سند های خودش از ابن عباس نقل کرده است که او گفت: هنگامی که حسین بن علی (علیهما السلام ) متولد شد خدای متعال به مالک خازن جهنم وحی فرستاد که به احترام مولودی که برای محمد (صلی الله علیه وآله ) در دنیا متولد شده است آتش را بر اهلش خاموش کن.
فرائد السمطین ج2ص152
3. بخاری با سند های خودش نقل کرده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله ) در میان کوچه ها حسین بن علی (علیهما السلام ) را دید (در آن زمان که سن حضرت پنج یا شش سال بود) به دنبال او رفت تا او را در بغل گرفت و فرمود: حسین (علیه السلام ) از من است و من از حسینم خدای متعال دوست دارد هر که حسین (علیه السلام ) را دوست بدارد.
الادب المفرد ص133- مستدرک صحیحین 3/177
4. محب الدین طبری از جابر بن عبدالله نقل کرده که پیامبر (صلی الله علیه وآله ) فرمودند: هر که دوست دارد به مردی از اهل بیت نگاه کند پس باید به حسین بن علی (علیهما السلام ) نگاه کند و نیز فرمود: هر که دوست دارد به آقای جوانان اهل بهشت نگاه کند پس باید به او نگاه کند .
ذخائر العقبی ص133
5. محب الدین طبری از آنَش نقل کرده که رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) فرمودند: مسلماً این فرزندم حسین (علیه السلام ) در عراق کشته می شود پس هر کس زمان او را درک کرد باید او را یاری کند.
ذخائر العقبی ص146
6. ابن حجر روایت کرده از عیزار بن حرب که گفت: یک وقتی عبدالله بن عمر در سایه کعبه نشسته بود که ناگاه دید حسین بن علی (علیهما السلام ) می آید با دیدن او گفت: این شخص امام حسین (علیه السلام ) محبوبترین اهل زمین است نزد اهل آسمانها.
الاصابة ج1ص333
7. گنجی نقل کرده که ابوهریره با گوشه ی لباسش خاکها را از پاهای امام حسین (علیه السلام ) پاک کرد. امام حسین (علیه السلام ) به او گفتند: شما و این کار. ابوهریره گفت: رهایم کنید به خدا قسم اگر مردم می دانستند آنچه را من درباره ی شما می دانم؛ شما را برگردنهای خود حمل می کردند.
کفایة الطالب ص425
8. ابن عساکر از ابن سیرین نقل کرده که گفت: آسمان بعد از یحیی بن زکریا (علی نبینا و آله وعلیه السلام ) بر کسی جز حسین بی علی (علیهما السلام ) گریه نکرده است.
ترجمه امام حسین (علیه السلام ) از تاریخ دمشق ص241
9. طبرانی از سند موثق و نیز زهری نقل کرده اند که در روز قتل امام حسین (علیه السلام ) هر سنگی را که در شام از جا برمی داشتند زیر آن خون دیده می شد!!!؟
مجمع الزوائد ج9ص196
10.هیثمی از ابن عباس نقل کرده که گفت: حسین (علیه السلام ) در دامن رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) نشسته بود که جبرائیل نازل شده، گفت:  آیا او را دوست داری ؟ پیامبر (صلی الله علیه وآله ) فرمود: چگونه او را دوست نداشته باشم و حال آنکه او میوه ی دل من است.
مجمع الزوائدج9ص191
11.خوارزمی نقل کرده از عبدالله که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) فرمودند: بوسیله من شما ترس و پرهیز داده می شوید و به وسیله علی بن ابی طالب (علیه السلام ) هدایت می شوید. چنانچه در قرآن آمده است « انما انت منذر و لکل قوم هاد » - 7/ رعد – ( یعنی: ای پیامبر تو بیم دهنده ای و برای هر قومی هدایت گری هست) در ادامه فرمودند: و بوسیله حسن بن علی (علیهما السلام ) به شما احسان شده است و بوسیله حسین (علیه السلام ) عده ای سعادتمند و عده ای سیه روز می شوند! آگاه باشید که حسین (علیه السلام ) یکی از دربهای بهشت است هر کس با او دشمنی کند خدای متعال بوی بهشت را بر او حرا م می کند.
مقتل الحسین
/ 0 نظر / 12 بازدید