از رحلت رسول (ص) تا شهادت فاطمه(س)

حیرت ونگرانی

حیرت به سبب بحران های فردی و اجتماعی برخاسته از عظمت مصیبت فقدان رسول و نگرانی به سبب ترس از آینده و اینکه بالاخره چه پیش خواهد آمد و آنچه بر این نگرانی می افزود، علاوه بر وجود دو ابر قدرت مترصد در دو طرف جزیره و سر برداشتن مدعیان دروغین پیامبری، اختلاف و درگیری منافقین صحابه با اهل بیت رسول و امیرالمؤمنینبود تا آنجا که همه شنیدند که به هنگام فوت رسول و در کنار بستر او عده ای در مقابل آخرین درخواست او ایستادند و از آوردن قلم و کاغذ سرباز زدند و فریاد «دعوا الرجل، فانه لیهجر، حسبنا کتاب الله». این مرد را - پیامبر- رها کنید، هذیان می گوید، کتاب خدا برای ما کافی است. (1) سر دادند.
حضرت حضرت زهرا (س) (س) حجم مصیبت و عظمت حادثه را این گونه ترسیم می کند
«مصیبتی است عظیم و اندوهی است سترگ. شکافی که هر دم گشاید و هرگز به هم نیاید. فقدان او زمین را لباس ظلمت پوشاند، و خورشید و ماه را بی فروغ کرد، و ستاره ها را از هم پراکند. شاخ امید بی بر و کوهها زیر و زبر شد. حرمت ها تباه و حریم ها بی پناه ماند. به خدا سوگند مصیبت بزرگی بود که مانندش تا حال دیده نشده است»(2)

یاران اندک

یاران پر توان و مخلص به شهادت رسیده اند و فراری های احد و میاندار اند.رسول هرچه به پایان عمرش نزدیک می شد، با دو مسأله متضاد بیشتر مواجه می شد : "کمبود یاران توانمند و مخلص" و "وسعت قلمرو". تنها در جنگ احد بیش از هفتاد تن از بهترین یاران او به شهادت رسیدند و اولی و دومی و سومی تا آن طرف کوههای مدینه فرار کردند.(3)
امام باقر در تحلیلی از وقایع پس از فوت رسول می گوید :
«به خدا قسم اگر حضرت علی (ع) به جای عقیل و عباس، "جعفر" و "حمزه" را داشت، هرگز در خانه نمی نشست.»(4)
امام حضرت علی (ع) هم خود می فرمود :
"لو وجدت اربعین ذوی عزم منهم لنا هضت القوم"
اگر چهل یاور داشتم در خانه نمی نشستم.(5)
امام خود در نهج البلاغه در تحلیلی از اوضاع پس از مرگ پیامبر می گوید :
پس در کار خود اندیشیدم و دیدم که به غیر از اهل بیت خود یاوری ندارم و راضی نشدم که آنها کشته شوند. و با تیغی در چشم و استخوانی در گلو صبر کردم.(6)

نظام قبیلگی

نظام حاکم قبیلگی بود و افراد، تابع محض رئیس قبیله بودند و این وضعیت به همان اندازه که در پذیرش اسلام مردم تأثیر داشت، می توانست در جدایی آنها نیز مؤثر باشد.
علاوه بر اینها در بین قبایل رقابت شدیدی وجود داشت و همین رقابت باعث اولین گام انحراف در سقیفه شد و موجب گردید خشت بنا کج نهاده شود.
نقشی که قبیله بدوی بنی اسلم در روی کار آمدن ابوبکر داشت بر هیچ کس پوشیده نیست.(7)
حضرت زهرا (س) هم در جمع زنان مهاجر و انصار فرمود :
"وما الذی نقموا من ابی الحسن؟ نقموا منه والله نکیر سیفه و قلة مبالاته بحتفه و شدّة و طأتِه و نکال وقعته و تنمرّه فی ذات الله"
چه باعث شده که با کینه توزی از حضرت علی (ع) انتقام بگیرند؟ آری او را سرزنش کردند، چون شمشیر حضرت علی (ع) در راه خدا، خودی و بیگانه و شجاع و ترسو نمی شناخت و چون حضرت علی (ع) در برابر مرگ بی اعتنا بود و ترسی نداشت.(8)

کینه به دل داشتن از حضرت علی (ع)
در جنگ بدر هفتاد نفر از سپاه مشرکان کشته شدند که بیش از سی نفر از آنان را حضرت علی (ع) کشته بود. در احزاب پهلوان بزرگ عرب عمرو بن عَبدُوَد را نیز حضرت علی (ع) کشته بود.
این حضرت علی (ع) بود که در لیلة المبیت به جای رسول در بستر او خوابید و با یک شجاعت بی نظیر و ایثار جان خود، دشمنان پیامبر و سران قریش را رسوا و مفتضح نمود.(9)
حضرت حضرت زهرا (س) (س) هم در این خصوص فرمود :
این برخورد شما با حضرت علی (ع) به سبب کینه های بدر و انتقام جویی احد است. این کینه ها در قلوب منافقین مخفی بود و جرئت اظهار آن را نداشتند. اما روزی که حکومت را غصب کردند و ما را منزوی نمودند، تمام کینه ها و حسادت ها را بر ما فرو ریختند.(10)
این کینه ها تا آنجا بود که بنی امیه هرگاه می شنیدند بر مولودی نام حضرت علی (ع) نهاده اند او را می کشتند.(11)

نوپا بودن اسلام

حقیقت این است که اسلام هنوز در قلوب بسیاری از مردم راه نیافته بود و عدم شناخت کافی آنها از قرآن و اسلام و حتی شخصیت رسول زمینه ای بود برای انحراف.
ابن هشام در سیره خود می نویسد : وقتی خبر فوت رسول خدا به مکه رسید، بیشتر اهل مکه تصمیم گرفتند از اسلام بازگشته و مرتد شوند.(12)

باند نفاق

و آخرین مشخصه از وضعیت داخلی مدینه پس از رحلت رسول خدا، وجود باندی پر قدرت و منافق است، نفاقی که از همان دوران مکه (13) شکل گرفت. در احتجاجات ائمه هم آمده است :
"این جماعت از همان ابتدا به طمع قدرت آمدند، چون از اهل کتاب شنیده بودند که این پیامبر کارش بالا می گیرد و بر تمامی جزیره مسلط می شود."(14)
و باز هم از حضرت علی (ع) نقل است :
"باند نفاق هم پیمان شدند و طوماری در خانه کعبه امضا کردند مبنی بر اینکه اگر خداوند محمد را به قتل برساند، یا بمیرد، خلافت را از ما اهل بیت بگیرند" و حضرت علی (ع) آنها را نام می برد و آنگاه می گوید :
"این را رسول به من خبر داده" و سلمان و ابوذر و مقداد را هم به شهادت می گیرد.
ترور ناکام
باند نفاق در مراجعت از تبوک تصمیم گرفتند شتر پیامبر را هنگام عبور از گردنه ای پی کنند تا به این وسیله پیامبر را کشته و این واقعه را تصادفی جلوه دهند.(15)

گامهای حضرت زهرا (س) در دفاع از مولا

اِسری

شبها با حضرت علی (ع) و حسنین بر در خانه های مهاجرین و انصار می رفت و آنها را به یاد بیعتشان در عقبه و غدیر، و دریای فضایل حضرت علی (ع)، از واقعه تبوک و مباهله گرفته تا احادیث ثقلین و سدّ ابواب می انداخت تا شاید چلچراغی برافروزد.
به راستی! رسول چه مقصدی دارد که دست حضرت حضرت زهرا (س) (س) را گرفته و به مردم این گونه معرفی اش می کند :
«خَرَجَ رَسُولُ الله و قَد اَخَذَ بِیَدِ فاطِمة و قال : مَن عَرَفَ هذِهِ فَقَد عَرَفَها وَ مَن لَم یَعرِفها فَهِیَ فاطِمَةُ بِنتُ محمّدٍ وَ هِیَ بَضعَةٌ مِنّی، وَ هِیَ قَلبی الّذی بین جنبیّ، فَمَن آذاها فَقَد آذانی وَ مَن آذانی فَقَد آذَی الله»
هرکه او را می شناسد که می شناسد و هرکه نمی شناسد بداند او فاطمه دختر من است و پاره تن من و قلب من است، هرکس او را بیازارد مرا آزرده و هرکه مرا بیازارد خدا را آزرده است.(16)
گویا رسول می خواهد برای مردم نشانه هدایت و حجت، و برای حضرت علی (ع) پشتوانه و یاور بگذارد.

حضرت زهرا (س) یادآور بیعتها


بیعت عقبه

در عقبه ثانی انصار با رسول خدا بیعت کردند، مبنی بر اینکه همان طور که از فرزندان و اهل بیت و جان خود دفاع می کنند، از رسول و فرزندان او نیز دفاع کنند و همواره یاور آنها باشند و در همه حال مطیع و منقاد آنان باشند(17) و در امر خلافت با رسول منازعه نکنند(18) و.

بیعت غدیر

واقعه غدیر یکی از مهمترین وقایع جهان اسلام و زندگی رسول است.
حضرت حضرت زهرا (س) (س) در خطاب به مردم می فرمود :
«آیا سخن رسول خدا را در غدیر فراموش کردید که می گفت : "من کنت مولاه فعلیّ مولاه"»(19)

حضرت زهرا (س) یادآور فضایل حضرت علی (ع)


حدیث منزلت

در سال نهم هجرت رسول خدا با سپاه عظیمی به طرف تبوک حرکت کرد و حضرت علی (ع) را در مدینه باقی گذارد و به او فرمود : تو نماینده من در مدینه هستی.
منافقین شایع کردند که پیامبر دوست نداشته حضرت علی (ع) را همراه خود ببرد.
رسول برای ماندن حضرت علی (ع) در مدینه به او فرمود :
"آیا خشنود نمی شوی که بگویم مثل تو نسبت به من، مانند هارون است نسبت به موسی، جز اینکه پس از من پیامبری نیست.(20)


مباهله

در سال دهم هجرت در پی نامه رسول خدا به اسقف نجران، تعدادی از مسیحیان نجران، به عنوان هیئت نمایندگی وارد مدینه شدند و پس از بحثهای فراوان، پیامبر به امر خدا به آنان پیشنهاد "مباهله" و نفرین بر یکدیگر را داد. به اتفاق تمام مفسرین و محدثین و سیره نویسان، رسول خدا جز حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و حسنین احدی را برای مباهله همراه خود نبرد و این عده همان افرادی بودند که در آیه مباهله به عنوان ابنائنا (فرزندان) و نسائنا (زنان) و انفسنا (نفس پیامبر و حضرت علی (ع)) بیان شده بودند و از آنجا که حضرت علی (ع) داخل در فرزندان نیست پس تنها کسی است که به شهادت این سوره نفس رسول خداخوانده شده است.

حضرت زهرا (س) حصن حضرت علی (ع)


که مراد از حصن همان حفظ جان حضرت علی (ع) و مدافعات بی امان حضرت زهرا (س) از حضرت علی (ع) است.
و وقتی جماعتی از منافقین و آزاد شده های قریش (21) به در خانه فاطمه، همان که جبرئیل و رسول هم بدون اذن داخل نمی شدند، هجوم برده، و فریاد برآوردند :
به خدا قسم! اگر برای بیعت بیرون نیایید خانه را با اهلش به آتش خواهم کشید.
حضرت زهرا (س) تا صدای فریاد را شنید، به دفاع از حضرت علی (ع) برخاست. و وقتی حضرت زهرا (س) را بین در و دیوار قرار دادند(22) ناله ای آن چنان جانسوز به آسمان برخاست که عرشیان را به ضجّه آورد :
یا ابتاه، یا رسول الله! بنگر که به دخت محبوب تو چه می کنند! آه! ای فضه! مرا دریاب، که به خدا سوگند! فرزندی که در شکم داشتم کشته شد.

حضرت زهرا (س) فدایی حضرت علی (ع)


حضرت زهرا (س)ی زخمی، به هوش آمد، بلافاصله پرسید : «أینَ حضرت علی (ع)؟» فضه! حضرت علی (ع) کجاست؟ و تا شنید که او را به مسجد بردند تاب نیاورد. بی درنگ به طرف مسجد دوید! (23)
حضرت زهرا (س) آمد و چه به موقع، با پیراهن رسول بر سر، و دست حسنین در دست،(24) اما با بالی شکسته و چشمی پر اشک.
ناگهان طنینی خدایی در فضای مسجد پیچید :
رها کنید پسر عمویم را! قسم به خدایی که محمد را به حق فرستاد! اگر دست از وی برندارید سر خود را برهنه کرده و پیراهن رسول خدا را بر سر افکنده در برابر خدا فریاد خواهم آورد و همه تان را نفرین می کنم. به خدا! نه من از ناقه صالح کم ارج ترم و نه کودکانم از بچه او کم قدرتر.(25)
حضرت علی (ع) به سلمان گفت : به خدا قسم! اگر فاطمه در کنار قبر رسول نفرین و ناله کند، دیگر مهلتی برای مردم باقی نمی ماند و زمین همه آنها را در کام مرگ فرو می برد.(26)

خطبه فدکیه بهانه ی دفاع از امیرالمؤمنین

مقصود افشاگریهای حضرت زهرا (س) حضرت علی (ع)ه ابوبکر در مسجد و در حضور مهاجرین و انصار است. اگرچه آن را "فدک" نامیدیم. اما فدک بهانه ای بیش نیست، تمامیش محکومیت و رسوایی خلفا و عظمت و رنجهای رسول و وصایت و فضایل حضرت علی (ع) و تکریم و تحریک انصار و آگاهی و هشدار مردم است.
و اینجا دیگر پایان کار حضرت زهرا (س) بود و شروع کار مردم. می توانند با این اتمام حجتها و براهین آشکار بپاخیزند و دست بر قبضه ها برند و اقدامی کنند و می توانند به زمین بچسبند. و به جای شهامت اقدام به اشک ریختن و افسوس خوردن قناعت کنند و ذلت ابدی را بر خود بخرند. آنها انتخاب کردند و بد انتخابی کردند و هنوز هم مجازات سنگینش را می کشند و غرامتش را می پردازند.

اِنذار

مراد همان هشدارها و انذارهای بلند حضرت زهرا (س) در آخرین روزهای عمرش در بستر بیماری است.
زنانی چند از مهاجر و انصار به عیادتش می آیند و می پرسند : حالتان چطور است؟
و حضرت پاسخ می دهند :
«به خدا قسم در حالی صبح کردم که از دنیای شما بیزارم و از مردان شما خشمگین، مردانتان را آزمودم، تنفرم را برانگیختند. دینداری و پایمردیشان را محک زدم، بی دین و ناجوانمرد از بوته آزمایش درآمدند و روسیاهی جاودانی را برای خود خریدند.»

اذان

یکی دیگر از اقدامات حضرت زهرا (س) زنده نگه داشتن خاطرات دوران رسول خدا بود. وقتی رسول خدا از دنیا رفت و وصیّ او را کنار نهادند، بلال به عنوان اعتراض دیگر اذان نگفت. حضرت زهرا (س) از او خواست که اذان بگوید، گفت :
«بسیار مشتاقم که صدای مؤذن پدرم را بشنوم»
بلال بر بالای بام مسجد رفت. آوای گرم بلال در مدینه پیچید :
«الله اکبر»
«اشهد انّ محمداً رسول الله»
حضرت زهرا (س) دیگر طاقت نیاورد. مردم فریاد برآوردند : بلال بس کن. بلال اذان را نیمه رها کرد.(27)

سرشک

حضرت زهرا (س) به خاطر ستم بزرگی که به همه انسانها تا قیام قیامت رفته بود، به اندازه همه آنها می گریست، تا آنجا که یکی از بیشترین گریه کننده های تاریخ شد(28)

سایبان

بقیع در کناره راه کاروانهاست، حضرت زهرا (س) این زنده بیدار و آموزگار حمایت از ولایت، در آنجا مأوا گرفت، کاروانیانی که از آنجا می گذشتند بر بقیع سایبانی می دیدند و ناله هایی را می شنیدند. اگر در مدینه برای حضرت علی (ع) یاوری نیست، شاید بتوان از بیرون حامیانی گرد آورد.

سکوت

یکی دیگر از اقدامات حضرت زهرا (س) برای رسوا کردن باند نفاق و اتمام حجت با مردم همان سکوت اوست.او تصمیم گرفت دیگر هرگز با ابوبکر و عمر سخن نگوید و تا پایان حیاتش هم بر سر تصمیم خود ماند.(29)

اِقرار

حضرت زهرا (س) می گوید، تا جواب سؤالم را ندهید کلامی نخواهم گفت.
می گویند : بپرس ای دختر رسول خدا!
حضرت زهرا (س) می پرسد :
آیا شما دو نفر شنیدید که پدرم رسول خدا می فرمود : «فاطمه پاره تن من است، هرکس او را بیازارد مرا آزرده و هرکه مرا اذیت کند، خدا را آزرده است.»
آن دو گفتند : چه کسی است که نشنیده باشد؟! بله ما هم به دفعات از پدرت رسول خدا این را شنیده ایم.
حضرت زهرا (س) پس از این اقرار، گفت :
خدایا شاهد باش که اینها مرا اذیت کردند و شکایتشان را به تو و رسولت خواهم نمود. نه! هرگز از شما راضی نخواهم شد، تا پدرم را ملاقات کنم، و از رفتار زشت شما برایش بگویم، تا بین ما قضاوت کند.(30)
من در هر نماز که بخوانم شما را نفرین می کنم.(31)
و این پایان مجلس بود و شروع رسوایی بزرگتر.


وصیت

حضرت زهرا (س) از هر فرصتی استفاده می کرد تا بتواند در اذهان مردم سؤالی را ایجاد کند و سندی بر مظلومیت حضرت علی (ع) و رسوایی خلفا باقی گذارد.
از این رو وصیت کرد :
حضرت علی (ع) جان! مرا شبانه غسل بده، و کفنم کن، و به خاک بسپار، و اجازه مده آنهایی که بر من ستم کردند، و اذیت و آزارم نمودند، در تشییع جنازه ام حاضر شوند و بر من نماز گزارند، زیرا آنان دشمنان خدا و رسول می باشند.(32)


------------------------------------------------------

1- صحیح مسلم، ج 5، ص 75؛ مسند احمد، ج 1، ص 293 و، ج 3، ص 364
2- فرازی از خطبه حضرت زهرا (س) در مسجد مدینه در دفاع از حق غصب شده اش.
3- سیره ابن هشام، ج 2، ص 109
4- الکافی، ج 8 (روضه)، ص 189
5- شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 22و 47
6- نهج البلاغه، خطبه 26
7- توضیح بیشتر در مورد این قبیله و نقش آنها در کتاب چشمه در بستر، تالیف حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای مسعود پور سیّد آقایی آمده است.
8- بحارالانوار، ج 43، ص 159
9- بحارالانوار، ج 19، ص 93-78
10- همان، ج 43، ص 156
11- الوافی بالوفیات، ج 21، ص 104
12- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 4، ص 316
13- بحارالانوار، ج 30، ص 145، باب 20 و المیزان، ج 19، ص 287
14- احتجاج طبرسی، ج 2، ص 532
15- بحارالانوار، ج 28، ص 97 و 100 و 320 پاورقی
16- بحارالانوار، ج 43، ص 54
17- الصحیح من سیرة النبی الاعظم، سید جعفر مرتضی عاملی، ج 2، ص 204
18- همان مدرک
19- الغدیر، ج 1، ص 197
20- سیره ابن هشام، ج 2، ص 520
21- ر.ک. چشمه در بستر، ضمیمه 1 بخش تهدید
22- ر.ک. چشمه در بستر، ضمیمه 1 بخش سقط محسن
23- شرح ابن ابی الحدید، 6/45
24- کافی، ج 8 (روضه)
25- کافی، ج 8 (روضه)
26- اختصاص، ص 181؛ بحارالانوار، ج 28، ص 206 و 227
27- بحارالانوار، ج 43، ص 157
28- بحارالانوار، ج 43، ص 35
29- شرح ابن ابی الحدید، ج 6، ص 46
30- بحارالانوار، ج 43، ص 197
31- الامامة و السیاسة، ص 14
32- بحارالانوار، ج 43، ص 159

/ 1 نظر / 19 بازدید
محب

خدا خیرت بده بازم ادامه بده واسه خودتو امواتت صلوات فرستادم اجرت با مولا علی علیه السلام