لقب اسدالله توسط چه کسی به حضرت علی(ع) داده شد؟

 على قائمه العرش مکتوب: حمزه اسدالله و اسد رسوله و سید الشهداء و فى ذؤابه العرش: على امیر المؤمنین. در ستون عرش نوشته شده است که حمزه شیر خدا و شیر پیامبر خدا و سرور شهیدان است و در بالاى عرش نوشته شده است که على( ع ) امیر مؤمنان است. در روایات، براى على علیه سلام هم لقب اسد الله آمده است. به عنوان نمونه، در بحارالانوار، ج 39، ص 73 چنین آمده است:

 از پیامبر خدا پرسیدند:

زاهدترین و خدایى ترین انسان کیست؟ آن حضرت فرمود: على وصیى و ابن عمى و اخى و حیدرى و کرارى و صمصامى و اسدى و اسدالله. على(ع )که وصى من، عموزاده ام، برادرم، شجاعترین پشتیبانم، شجاعترین حمله کننده به دشمن، شمشیرم، شیرم و شیر خدا است. و به خاطر این سخن پیامبر خدا( ص) دیگران هم آن حضرت را اسدالله مى نامیدند که به معناى شجاع است. اسدالله کنایه است و در میان مردم عرب از این کنایه ها فراوان است.

در بحارالانوار، ج 35، ص 84، ح 27 و بحارالانوار ج 34، ص 267 و بحارالانوار، ج 29، ص 57 روایاتى در این باب آورده است.

 

 بیشتر بخوانید :

  حدیث شیر و شمشیر خدا  

/ 0 نظر / 649 بازدید