خارج شدن بادمعده عمربن خطاب روی منبر(همراه با اسکن)

مدائنی می گوید: هنگامی که عمر بر روی منبر بود احساس کرد که بادی از او  خارج شد. گفت ای مردم من مخیر شدم بین اینکه از شما بترسم در کار خدا و یا  اینکه از خدا بترسم در کار شما پس ترجیح دادم که از خدا بترسم پس بدانید که من چـون گوزیدم و الان برای تجدید وضو از منبر پایین می آیم.
این است که می گویند پیش نماز که بگو...د پس نماز می ری...د مصداق حال پیروان عمر و دیگر اعمال و جنایاتش در این روزگار است.

 

 

 

منبع: کتاب عیون الاخبار تالیف ابی محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری جلد اول ص 267

 

جهت مطالعه بیشتر مرا جعه کنید به :

وبلاگ شناخت عمر از منابع اهل سنت

سایت شناخت عمربن خطاب ازکتب اهل سنت

 

/ 0 نظر / 23 بازدید