راه مقابله با وسوسه شیطان چیست؟

کسی که از خود غافل شود، شیطان از او غافل نیست، پس انسان باید حسابگر خویش باشد و از سرمایه خود به خوبی بهره گیرد.

امام صادق (علیه السّلام) می فرماید:
شیطان توان وسوسه کردن بنده ای را ندارد، جز آنکه او از یاد خدا اعراض کند و فرمانش را سبک شمرد و به نافرمانیش روی آورد و آگاهی خدا از اسرارش را فراموش کند.


و نیز فرمود: هرگاه شیطان وسوسه ات می کند تا از راه حق گمراهت کند و خدا را از یادت ببرد، پس از او به خدا پناه ببر [و بر خدا توکل کن]، که او به کمک حق بر باطل آید و مظلوم را یاری رساند؛ چرا که خود فرمود: شیطان بر مؤمنان و بر کسانی که بر خدا توکل کنند سلطه ای ندارد.نکته: یاد خدا
و پناهندگی به او بهترین راهکارِ رهایی از دام شیطان است؛ چون هیچ زمان و زمینی خالی از حضور خدا نیست، هیچ زبانی هم نباید ساکت و خاموش از یاد خدا باشد؛ زیرا نیاز بشر دائمی است و بهترین عامل رفع نیاز، یاد خدای بی نیازی است که همواره در صدد رفع حاجت نیازمندان است، از این رو اگر در زمان و یا مکان و یا با زبانی از این فرصت استفاده نشد جز حسرت محصولی نخواهد داشت.

منبع: مفاتیح الحیاة، ص ۲۰۰و۲۰۱.

/ 1 نظر / 11 بازدید
راضیه

وبلاگ خوبی دارید .امیدوارم در راه مقدسی که در پیش گرفتید موفق باشید.