پیامبر شناسی اهل سنت - بی ادبی به رسول الله(ص) در صحیح بخاری

در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 289 آمده است که روزی پیامبر ص خود را برای نماز آماده می کردند که زنی زیبا رو از جلو رسول الله عبور کرد و پیامبر بدون آنکه چیزی به کسی بگوید به خانه بازگشت و پس از دو ساعت به مسجد باز گشت و نماز جماعت را با تاخیر برگزار کرد وقتی مسلمانان از دلیل آن سوال کردند حضرت در جواب گفتند :
وقتی آن زن زیبا رو را دیدم هوس و شهوت جنسی بر من غالب شد و به خانه رفتم و با یکی از همسرانم نزدیکی کردم و غسل کردم و به مسجد بازگشتم.
که معنی این حدیث یعنی اینکه :
1-العیاذ بالله هوس و شهوت جنسی بر پیامبر غلبه داشته
2- پیامبر به خاطر هوس و شهوت نماز جماعت را به تاخیر انداخته العیاذ بالله
3- پیامبر العیاذ بالله این قدر بی شرم بوده که رابطه خود با همسرانش را برای مردم باز گو می کرده .
و سایر حدیث هایی که در کتب اهل تسنن آمده و هدفی نداشته غیر از تخریب چهره حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و دشمنان اسلام از این حدیث ها با نام نقاط ضعف اسلام یاد می کنند .

/ 0 نظر / 11 بازدید