صحابه پیامبر هم منافق می‌شود؟؟؟

صحابه پیامبر هم منافق می‌شود! این را عمر می‌گوید .
صدور حکم قتل توسّط خلیفه دوم برای سعدبن‌عباده؟

عمر در سقیفه می‌گوید: «سعد(بن‌عباده) را بکشید! خدا او را بکشد!
بکشید او را که او منافق است.»1
پس کسانی که اقتدا به هر یک از صحابه را برای هدایت کافی می‌دانند.
چگونه میخواهند یک منافق را رهبر خود در هدایت بدانند؟!
و آیا نمی‌توانند فرضا به جناب عمر اقتداکرده و برخی از دیگر صحابه را منافق بدانند؟؟
...................
1ـ شرح نهج البلاغة - ابن أبی الحدید، ج 20، ص 21
 ثم عمر القائل فی سعد بن عبادة ، وهو رئیس الأنصار وسیدها : اقتلوا سعدا ، قتل الله سعدا ، اقتلوه فإنه منافق .
/ 0 نظر / 9 بازدید