درخواست جناب ابوبکر از امت

یه نکته قابل توجه : فعلا از ابن ابی قحافه (ابوبکر)براتون نقل می کنم : از ایشون به نقل کتب تاریخی شنیده شده که مکرر می گفت :
قَوٌمونی قَوٌمونی فَاِنٌ لی شَیطانی یَعتَرینی
ترجمه : مرا به راست ببرید مرا به راه راست ببرید چرا که شیطانی بر من مسلط است که بر من عارض می شود (و مرا گمراه میکند)

منبع از کتب اهل سنت :
۱- تاریخ طبری ۳/۲۱۰ و ۲۱۱
۲- الامامه و السیاسه ـ ۱/۱۶
۳- مجمع الزوائد ـ ۵/۱۸۲ 
۴- تاریخ ابن کثیر ـ۶/۳۰۷

/ 1 نظر / 7 بازدید
ع

ممنون از مطلب خوبت