سب ابوبکر و سکوت رسول الله

سان رجلا شتم أبا بکر و النبی صلى الله علیه و سلم جالس فجعل النبی صلى الله علیه و سلم یعجب و یتبسم.ابو بکر در محضر پیامبر اکرم
(ص) نشسته بود و مردی در محضر رسول اکرم (ص) به ابوبکر ناسزا گفت. پیامبر اکرم (ص) تعجب می‌کرد و می‌خندید.(مسند احمد، ج2، ص436 – مجمع الزوائد للهیثمی، ج8، ص189 – تفسیر ابن کثیر، ج4، ص129 – الدر المنثور للسیوطی، ج6، ص11)
ان رجلا سب ابا بکر عند النبی و النبی لا یقول شیئا.کسی در محضر پیامبر اکرم (ص)، ابو بکر را ناسزا گفت و پیامبر اکرم (ص) چیزی نگفت.(بخاری در تاریخ کبیر، ج2، ص102)
فقد ثبت: أن رجلا سب أبا بکر رضی الله عنه بحضرته صلى الله علیه و سلم.ثابت است که کسی در محضر پیامبر اکرم (ص)، ابابکر را سبّ
کرد.(سبل السلام، ج4، ص197)
/ 0 نظر / 7 بازدید