مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت چگونه است؟

این اتّفاق نظر به حدّى است که حتّى تندروترین گروههاى اسلامى ـ یعنى وهّابیان ـ نیز این موضوع را پذیرفته اند، نه تنها پذیرفته اند بلکه بطور جدّى از آن دفاع مى کنند و از عقاید قطعى و مسلّم اسلامى مى دانند.
در هر حال، پیش از آن که گواهى گروهى از دانشمندان بزرگ اهل سنّت را بر این مسأله یادآور شویم لازم مى دانیم بیانیه اى را که از طرف «رابطة العالم الاسلامى» که از بزرگترین مراکز دینى وهّابى ها در مکّه است به عنوان یک سند زنده بیاوریم.
به عقیده ما مدارک لازم، در این رساله کوتاه آنچنان جمع آورى شده که هیچکس را یاراى انکار آن نیست و اگر وهّابیان سختگیر در برابر آن تسلیم شده اند نیز به همین دلیل است.
خلاصه ای از این رساله ذکر می شود: شخصى بنام ابومحمّد از کنیا سؤالى درباره ظهور مهدى منتظر از «رابطة العالم الاسلامى» که از متنفّذترین مراکز مذهبى حجاز و مکّه است کرده است.
دبیر کلّ رابطه، محمد صالح القزاز، در پاسخى که براى او فرستاده است ضمن تصریح به این که «ابن تیمیّه» مؤسّس مذهب وهّابیان نیز احادیث مربوط به ظهور مهدى را پذیرفته، متن رساله کوتاهى را که پنج تن از علماى معروف فعلى حجاز در این زمینه تهیّه کرده اند براى او ارسال داشته است.
در این رساله پس از ذکر نام حضرت مهدى و محلّ ظهور او، یعنى مکّه، چنین مى خوانیم:
… به هنگام ظهور فساد در جهان و انتشار کفر و ستم، خداوند به وسیله او (مهدى) جهان را پر از عدل و داد مى کند همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است.
او آخرین خلفاى راشدین دوازده گانه است که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)خبر از آنها در کتب صحاح داده است.
احادیث مربوط به مهدى را بسیارى از صحابه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل کرده اند از جمله:
عثمان بن عفان؛ على بن ابى طالب؛ طلحة بن عبیداللّه؛ عبدالرّحمان بن عوف؛ عبداللّه بن عبّاس؛ عمّار یاسر؛ عبداللّه بن مسعود؛ ابوسعید خدرى؛ ثوبان؛ قرة بن اساس مزنى؛ عبداللّه بن حارث؛ ابوهریره؛ حذیفة بن یمان؛ جابر بن عبداللّه؛ ابوامامه؛ جابر بن ماجد؛ عبداللّه بن عمر؛ انس بن مالک؛ عمر بن حصین؛ و امّ سلمه.
اینها بیست نفر از کسانى هستند که روایات مهدى را نقل کرده اند و غیر از آنها افراد زیاد دیگرى نیز وجود دارند.
سخنان فراوانى نیز از خود صحابه نقل شده که در آن بحث از ظهور مهدى شده که آنها را نیز مى توان در ردیف روایات پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) قرار داد؛ زیرا این مسأله، از مسائلى نیست که با اجتهاد بتوان چیزى پیرامون آن گفت. (بنابراین، آنها نیز مطلب را از پیامبر شنیده اند.)
سپس اضافه مى کند.
هم احادیث بالا که از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده و هم شهادت و گواهى صحابه که در اینجا در حکم حدیث است، در بسیارى از کتب معروف اسلامى و متون اصلى حدیث پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) اعم از سنن و معاجم و مسانید آمده است؛ از جمله:
سنن ابوداوود؛ سنن ترمذى؛ ابن ماجه؛ ابن عمرو الدانى؛ مسند احمد و ابن یعلى و بزاز؛ و صحیح حاکم و معاجم طبرانى (کبیر و متوسّط) و رویانى و دار قطنى و ابونعیم در اخبار المهدى و خطیب در تاریخ بغداد و ابن عساکر در تاریخ دمشق و غیر اینها.
بعد اضافه مى کند:
بعضى از دانشمندان اسلامى در این زمینه کتابهاى مخصوصى تألیف کرده اند از جمله:
ابونعیم در «اخبار المهدى»؛ ابن حجر هیثمى در «القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر»؛ شوکانى در «التّوضیح فى تواتر ماجاء فى المنتظر و الدّجال والمسیح»؛ ادریس عراقى مغربى در «المهدى»؛ ابوالعبّاس بن عبدالمؤمن المغربى در کتاب «الوهم المکنون فى الردّ على ابن خلدون».
و آخرین کسى که در این زمینه بحث مشروحى نگاشته مدیر دانشگاه اسلامى مدینه است که در چندین شماره مجله دانشگاه مزبور بحث کرده است.
عده اى از بزرگان و دانشمندان اسلام از قدیم و جدید نیز در نوشته هاى خود تصریح کرده اند که احادیث در زمینه مهدى در سرحدّ تواتر است (و به هیچ وجه قابل انکار نیست) از جمله:
السّخاوى در کتاب «فتح المغیث»؛ محمّد بن احمد السّفاوینى در «شرح العقیده»؛ ابوالحسن الابرى در «مناقب الشّافعى»؛ ابن تیمیه در کتاب فتاوایش؛ سیوطى در «الحاوى»؛ ادریس عراقى در تألیفى که در زمینه «مهدى» دارد؛ شوکانى در کتاب «التّوضیح فى تواتر ما جاء فى المنتظر…»؛ محمّد جعفر کنانى در «نظم المتناثر»؛ ابوالعبّاس بن عبدالمؤمن در «الوهم المکنون…».
در پایان بحث مى گوید:
(تنها) ابن خلدون است که خواسته احادیث مربوط به مهدى را با حدیث بى اساس و مجعولى که مى گوید «لا مهدى الاّ عیسى؛ مهدى جز عیسى نیست!» مورد ایراد قرار دهد؛ ولى بزرگان پیشوایان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد کرده اند؛ بخصوص «ابن عبدالمؤمن» که در ردّ گفتار او کتاب ویژه اى نوشته است که از ۳۰ سال قبل در شرق و غرب انتشار یافته.
حفّاظ احادیث و بزرگان دانشمندان حدیث نیز تصریح کرده اند که احادیث مهدى مشتمل بر احادیث «صحیح» و «حسن» است و مجموع آن متواتر مى باشد.
بنابراین، اعتقاد به ظهور مهدى (بر هر مسلمانى) واجب است و این جزء عقاید اهل سنّت و جماعت محسوب مى شود و جز افراد نادان و بى خبر یا بدعتگذار آن را انکار نمى کنند.
در اینجا لازم مى دانیم که چند گفتار دیگر از چند نفر از علماى معروف اهل سنّت بر آنچه گذشت بیفزائیم:
۱ـ دانشمند معروف شیخ منصور على ناصف نویسنده کتاب «التاج»(۱)در کتاب خود چنین مى نویسد:
اشتهر بین العلماء ـ سلفاً و خلفاً ـ انه فى آخر الزمان لابد من ظهور رجل من اهل البیت یسمى «المهدى» یستولى على الممالک الاسلامیه و یتبعه المسلمون و یعدل بینهم و یؤید الدین.
تا آنجا که مى گوید: و قد روى احادیث المهدى جماعة من خیار الصحابة واخرجها اکابر المحدثین کابى داود؛ والترمذى و ابن ماجه والطبرانى، و ابى یعـلى، والبزاز، والامام احمد، والحاکم؛ رضى اللّه عنهم اجمعین و لقد اخطأ من ضعف احادیث المهدى کلها کابن خلدون و غیره.(۲)
یعنى، در میان همه دانشمندان امروز و گذشته مشهور است که سرانجام مردى از اهل بیت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) ظاهر مى شود که بر تمام کشورهاى اسلامى مسلّط مى گردد، و مسلمانان از او پیروى مى کنند؛ و در میان آنها عدالت را اجرا مى نماید، و دین را تقویت مى کند… احادیث مهدى را بسیارى از بزرگان صحابه و محدّثین نقل کرده اند… و کسى که همچون ابن خلدون آنها را ضعیف شمرده خطا کرده است.
۲ـ خود «ابن خلدون» که معروف به مخالفت با احادیث مهدى است نیز شهرت احادیث مهدى را در میان همه دانشمندان اسلام نتوانسته است انکار کند آنجا که مى گوید:
مشهور در میان تمام مسلمانان در تمام اعصار و قرون این بوده و هست که در آخر زمان مردى از اهل بیت ظهور مى کند که آئین اسلام را تأیید کرده و عدالت را آشکار مى سازد و مسلمانان از او پیروى مى کنند.(۳)
۳ـ محمد شبلنجى دانشمند معروف مصرى در کتاب «نورالابصار» مى نویسد:
تواترت الاخبار عن النّبى(صلى الله علیه وآله وسلم) على انّ المهدى من اهل بیته و انّه یملا الارض عدل(۴) ؛ اخبار متواترى از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) آمده که مهدى از خاندان او است؛ او همه روى زمین را پر از عدل مى کند.
۴ـ شیخ محمّد صبان(۵) در کتاب «اسعاف الرّاغبین» چنین مى گوید:
اخبار متواترى که از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده گواهى مى دهد که مهدى (سرانجام) قیام مى کند و او از خاندان پیامبر است و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.
۵ـ «ابن حجر» در کتاب «صواعق المحرقة» از ابوالحسن امرى چنین نقل مى کند:
اخبار متواتر و فراوانى از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده که سرانجام مهدى ظهور مى کند و او از اهل بیت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) است… و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.(۶)
۶ـ نویسنده کتاب «التّاج» پس از اشاره به کتاب «شوکانى» عالم معروف اهل سنّت که تمام آن پیرامون تواتر احادیث مربوط به مهدى و خروج دجّال و بازگشت مسیح است و بحث مشروحى در زمینه تواتر احادیث مربوط به مهدى(علیه السلام) دارد، مى گوید:
«هذا یکفى لمن کان عنده ذرّة من الایمان و قلیل من انصاف!»(۷)؛ (آنچه گفته شد براى کسانى که یک ذرّه ایمان و یک جو انصاف دارند کافى به نظر مى رسد!).
براى پى بردن به مشروح احادیثى که از طرق اهل سنّت در زمینه قیام این انقلابى بزرگ جهان، رسیده به کتاب «المهدى» و کتاب «منتخب الاثر فى احوال الامام الثّانى عشر» مراجعه کنید.(۸)
تفاوت مهمّى که اهل سنّت با عقاید پیروان مکتب اهل بیت(علیه السلام) دارند این است که آنها نام پدر حضرت مهدى(علیه السلام) را «عبداللّه» ذکر کرده اند در حالى که در کتب شیعه نام پدر بزگوارش بطور مسلّم «الامام الحسن العسکرى» است و سرچشمه این اختلاف آن است که در بعضى از روایات اهل سنّت جمله «اسم ابیه اسم ابى» (اسم پدرش اسم پدر من است) آمده در حالى که قرائن نشان مى دهد که این جمله در اصل «اسم ابیه اسم ابنى» (اسم پدرش اسم فرزند من است) بوده، و بر اثر اشتباه در نقطه گذارى به این صورت در آمده است. (این احتمال را کنجى شافعى نیز در کتاب «البیان فى اخبار صاحب الزّمان» تأیید کرده است.) و در هر حال، آن جمله قابل اعتماد نیست زیرا:
اولا، در اکثر روایات اهل سنّت این جمله وجود ندارد.
ثانیاً، در روایت معروف ابن ابى لیلى مى خوانیم «اسمه اسمى و اسم ابیه اسم ابنى»
ثالثاً، روایات متواتر از طرق اهل بیت(علیهم السلام) گواهى مى دهد که نام پدرش «حسن» است.
رابعاً، در بعضى از روایات اهل سنّت نیز تصریح شده که او فرزند امام حسن عسکرى است.(۹)،(۱۰)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت :

(۱)ـ این کتاب که اخیراً تألیف یافته و جمعى از دانشمندان بزرگ الازهر و مصر بر آن تقریظ هاى مهمّى نگاشته اند چنان که در مقدّمه اش ذکر شده به منظور جمع آورى مجموعه قابل اطمینانى از «کتب پنجگانه حدیث» که مهمترین کتب حدیث اهل تسنّن است تألیف گردیده.
(۲)ـ التّاج، ج ۵، ص ۳۱۰٫
(۳)ـ ابن خلدون، چاپ بیروت، ص ۳۱۱ (مطابق نقل محمود ابوریه در کتاب «اضواء على السّنة المحمّدیة»).
(۴)ـ نورالابصار، ص ۱۵۷٫
(۵)ـ رساله صبان در حاشیه نورالابصار، طبع مصر، ص ۱۳۸٫
(۶)ـ صواعق، ص ۹۹٫
(۷)ـ التّاج، ج ۵، ص ۳۲۷٫
(۸) . گردآوری از کتاب: حکومت جهانی مهدی(عج)، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ص ۱۳۳٫
(۹) . گردآوری از کتاب: حکومت جهانی مهدی(عج)، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ص ۱۳۸٫
(۱۰) . (براى توضیح بیشتر در این زمینه به کتاب «منتخب الاثر» صفحات ۲۳۱ تا ۲۳۶، باب ۱۱، و کتاب نورالابصار، مراجعه فرمائید.)

/ 0 نظر / 8 بازدید