حدیث چهارم- کشتی نجات

 خبر داد که رسول اکرم فرمود هرکه دوست دارد به دین من متمسک باشد و بعد از من به کشتی نجات دست یابد اقتدا کند به علی ابن ابی طالب و دشمن بدارد دشمن او را و دوست بدارد دوست اورا  بدرستیکه او وصی و جانشین من بر امتم باشد چه در زندگی و چه بعد از مرگ من اوست پیشوای تمام مسلمین و امیر و برتر تمام مومنین بعد از مرگ من سخن و قولش قول من است و امر او دستور من نهی او نهی من و پیرو او پیرو من است و یاری کننده اش ناصر من هر که پس از من علی را ترک کند و دوری گزیند در روز قیامت یکدیگر را نخواهیم دید کسی که مخالفت علی کند خداوند بهشت را بر او حرام می نماید و او را در آتش قرار می دهد هر که اورا یاری کند در روز قیامت خدا او را یاور خواهد بود سپس فرمود پس از علی دو فرزندش حسن و حسین پیشوایان امتم و بهترین جوانان اهل بهشت خواهند بود و مادر آنان سیده نساء العالمین و پدرشان آقا و سید اوصیاء می باشند و از پسر حسین است نه امام که نهمین آنان قائم ما است طاعت او طاعت من است از انکار کنندگان به فضل او به خدا شکایت می برم همچنین از آنانیکه حرمت او را ضایع نمایند و خدا کفایت می کند و او ولی ما و یاور اهل بیتم و پیشوایان امتم و انتقام کشنده می باشد از آنها که حق این 12 نفر را پایمال نمایند.

این حدیث را جناب سید هاشم بحرانی در صفحه 35 غایه المرام دارد.

/ 0 نظر / 26 بازدید