امام علی و تولید ثروت

 ولی در عین حال که همه اینکارها را می‏کرد ، زاهد بود اتفاق می‏افتاد که می‏رفت در آن باغستانهای مدینه که مربوط به اهل‏ کتاب و غیر مسلمانان بود و برای آنان کار می‏کرد ، خدمت می‏کرد ، مزد می‏گرفت و بعد مزد او بود که تبدیل به نان می‏شد به خانه اش گندم می‏آورد ، جو می‏آورد و صدیقه طاهره سلام الله علیها با دست خودش آنها را آرد می‏کرد ، می‏پخت و در عین حال وقتی که به محتاجی ، به مسکینی ، به یتیمی ، به اسیری برخورد می‏کردند فورا او را بر خودشان مقدم می‏داشتند این بود معنی زهد علی علیه السلام ، شما این جور زاهد را پیدا بکنید .

 زهد علی علیه السلام همدردی بود همدردی ، انسانیت است او از حق صد درصد مشروع خودش هم استفاده نمی‏کرد برای خودش به اندازه یک سرباز فقط از بیت المال حقوق قائل بود ، ولی در همان هم قناعت می‏کرد ، حاضر نبود با شکم سیر بخوابد چرا ؟ چون دل و وجدان و قلب زنده اش به او اجازه‏ نمی‏داد می‏فرمود : « او ابیت مبطانا و حولی بطون قرثی ، و اکباد حری ، او اکون کما قال القائل : »

 و حسبک داء ان تبیت ببطنة  و حولک اکباد تحن الی القد

 آیا من با شکم سیر بخوابم ( از چه غذائی ؟ از غذای مشروع خودش ، باز هم‏ حاضر نبود با شکم سیر بخوابد می‏گفت در اطراف من شکمهای گرسنه وجود دارند ) در حالی که از اطراف من شکم گرسنه هست ؟ من نمی‏توانم با شکم سیر بخوابم .
نه تنها همسایه دیوار به دیوار را می‏گفت ، بلکه می‏گفت : « و لعل‏
بالحجاز او الیمامة من لا طمع له فی القرص ». شاید در حجاز گرسنه‏
ای باشد که این قرص نان گیرش نیاید ، شاید در یمامه ، کناره های خلیج‏ فارس گرسنه ای باشد که همین قرص نان هم گیرش نیاید ، چطور من با شکم‏ سیر بخوابم ؟ این است معنی زهد که نظیر این را اگر پیدا کردید انسانیت‏ به آن افتخار می‏کند ، نه این مردگی که ما داریم که اسم بی‏عرضگی و مردگی و بی‏حرکتی خودمان را زهد گذاشته ایم این زهد نیست زهد ، زهد علی علیه‏ السلام است.

  

کتاب احیاء تفکر اسلامی

 شهید مرتضی مطهری

/ 1 نظر / 32 بازدید
ا

سلام میخوای بگی یعنی پول ذخیره نکنیم ول خرج باشیم یک سوال ازت داشتم تو که راهت راه حضرت علی به من بگو یکی که زحمت میکشه پول به دست میاره با کسی که به اصطلاح فقیره و خودش باعث فقیری خودشه و خودش زحمتی دراین راه نکشیدی باهم برابرند؟ چرا همش می گیند ثروتنمندا آدممهای بدی هستند چرا...