حدیث پیامبر (ص) برای کشتن معاویه و عمرو بن عاص+سند

 همچنین زید بن ارقم می گوید که رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند:


إذا رأیتم معاویة و عمرو بن عاص مجتمعین، ففرّقوا بینهما. فإنّهما لن یجتمعا علی خیرٍ.
یعنی هرگاه معاویه و عمرو بن عاص را با هم دیدید، آنها را از یکدیگر جدا کنید. که ایشان برای عمل خیر اجتماع نخواهند کرد! 
همچنین ایشان از خدا درخواست کردند که هر دوی آنها را به فتنه و گرفتاری دراندازد.
( وقعة صفین ص۲۱۸ و ۲۱۹، عقدالفرید ج۲ص۲۹۰، و در چاپ دیگر ج۴ص۳۴۶، مسند احمد ج۴ص۴۲۱، لس
ان العرب ج۷ص۴۰۴،)


/ 0 نظر / 21 بازدید