آیات قرآن مربوط به حجاب

ش

سوره: 24 , آیه: 60

و بر زنان از کار افتاده‏اى که [دیگر] امید زناشویى ندارند گناهى نیست که پوشش خود را کنار نهند [به شرطى که] زینتى را آشکار نکنند و عفت ورزیدن براى آنها بهتر است و خدا شنواى داناست

سوره: 24 , آیه: 31

و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [همکیش] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بى‏نیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده‏اند آشکار نکنند و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنید امید که رستگار شوید

/ 2 نظر / 23 بازدید
مرادزاده

سلام. تازگی ها خیلی به حجاب و به بی حجاب بودن اجتماع فکر می کنم . فضا بیمار شده و همه انگار ترجیح می دن به غرایزشون پناه ببرن تا اینکه این مسمومیت را درست کنن. مرسی از مطالبتون

مرادزاده

سلام. تازگی ها خیلی به حجاب و به بی حجاب بودن اجتماع فکر می کنم . فضا بیمار شده و همه انگار ترجیح می دن به غرایزشون پناه ببرن تا اینکه این مسمومیت را درست کنن. مرسی از مطالبتون