اعتراف عایشه به گناه!!

یکی از روایاتی که با مضامین مشابه در بسیاری از کتب سنی ها نقل شده این روایت است:

 

عن عطاء بن ابی ریاح عن عایشه قالت علی بن ابیطالب اعلمکم بالسنة.
عطاء بن ابی ریاح نقل میکند از عایشه که می گفت :
علی بن ابیطالب بیشتر از تمام شما به سنت نبوی آگاه است.
(تاریخ الخلفاء سیوطی، ص 171/ینابیع المودة،فصل سوم ص 343/الاستیعاب،ج 3،ص‏1104،روایت 1855(به همین مضمون)/تاریخ دمشق،ج 3،حدیث 1079،ص 48 /انساب الاشراف،ج 2،ص 124)

با توجه به نقل بالا از خود عایشه و اینکه بسیاری از علمای اهل سنت این روایت رو ذکر کرده اند که خود دلالت بر صحت این روایت دارد چندین نتیجه میتوان از این روایت گرفت:

1-اینکه عایشه به دروغ این حرف را زده چون اگر به این حرف اعتقاد داشت خلافت پدرش و عمر و عثمان را قبول نمیکرد چرا که به اقرار تمام علمای شیعه و سنی امیرالمومنین خلافت را حق خودش میدانست پس اگر او اعم به سنت بود چرا بایستی غیر اعلم خلیفه شود و عایشه نیز در آن موقع هیچ سخنی نگفت؟

2-اینکه عایشه به دروغ این حرف را زده است به دلیل اینکه جنگ جمل را به راه انداخت همه علما نقل کرده اند که بهانه عایشه برای راه اندازی جنگ جمل خونخواهی خلیفه بود حال سوال ما اینست که ایا عایشه  نمیدانست علی اعلم به سنت رسول الله است چرا به جای کسب تکلیف از علی سرخود جنگ راه انداخت انهم با کسی که خودش اقرار به فضایلش داشت؟؟

3-اینکه عایشه به این حرف اعتقاد داشته و با این حال خلافت علی را قبول نکرد و جنگ جمل را به راه انداخت در این صورت باید گفت طبق اعتراف خود عایشه که در اینجا ذکر کردیم عایشه کافر است و مستحق لعن و عذاب الهی!!

به نظر شما کدام یک از این موارد فوق در مورد عایشه  مورد قبول است؟؟

/ 0 نظر / 11 بازدید