احادیث درباره آخوند درباری

چون نماز میت خوانده شد، ولىّ میت به امام عرض کرد:
برگردید خدا شما را رحمت کند، که آمدن، شمارا ناراحت مى‏کند، امام برگشت، من به او گفتم:
صاحب جنازه اجازه دادند برگردید، من هم با شما کار خصوصى دارم، فرمود: به راهت ادامه‏بده ما با اجازه او نیامده‏ایم تا با اجازه او برگردیم. بلکه از این عمل خواسته‏ایم به اجر و فضل خدا برسیم، انسان هر قدر پشت سر جنازه باشد همان قدر اجر مى‏برد. *


عطاء بن ابى رباح از آخوندهاى دربارى بود که بنى امیه بسیار تعظیمش مى‏کردند، حتى در میان مردم جار مى‏زدند:
کسى جز عطاء حق فتوا دادن ندارد اگر او نباشد عبدالله بن ابى نجیح فتوا خواهد داد، عطاء یک چشم، پهن بینى، و بسیار سیاه رنگ بود چنانکه ابن جوزى در تاریخش گفته است (مرآت العقول) یعنى ظاهرش مثل باطنش چرکین و تنفر آور بود.
این گونه ناکسان بودند که خانه‏هاى وحى را به صورت خرابه‏ها در آورده و مردم را از سعادت باز داشتند و با روسیاهى خداى خویش را ملاقات کردند.


این مطلب نیز قابل دقت است که منصور خلیفه ستمگر عباسى مالک بن انس را در مکه ملاقات کرد، و از او در بسیارى از مسائل سؤالهاى و از فشارى که عامل مدینه به او وارد آورده بود، اعتذار نمود و گفت:
کتابى بنویس که مردم را وادار به عمل به آن کنم، تا نظام واحد شریعتى بوجود آید و همه بر یک مفتى گرد آیند، ولى به شرط آن که از على بن ابى طالب در آن کتاب چیزى نقل نکنى، مالک به شرط او عمل کرد و در «موطّأ» چیزى از على (ع) نقل نکرد. (الامام الصادق و المذاهب الاربعه: ج 2 ص 555).


در این کتاب که شامل هزار و هفتصد و بیست حدیث است
، از عبدالله بن عمر صد و پنج حدیث
، از ابن شهاب زهرى صد و پانزده حدیث
، از ابوهریره پنجاه حدیث
، از عایشه چهل و هشت حدیث
و از على بن ابى طالب (ع) تنها پانزده حدیث نقل شده
و از حضرت فاطمه و حسنین علیهم السلام حتى یک حدیث هم نقل نشده است.کافى: ج 3 ص 171
 
از این علما دوری کنید!
 
رسول خدا(ص) فرمود: فقها امنای پیامبران اند، تا وارد دنیا نشده باشند. سوال شد: ای رسول خدا! مراد از ورود آنان به دنیا چیست؟ فرمود: پیروی از پادشاه، پس هر گاه چنین کردند از آنان نسبت به دین خود بر حذر باشید.

عیسی مسیح(ع) فرمود: بدترین مردم عالمی است که دنیای خود را بر علمش ترجیح داده و دوستدار دنیا شده و برای آن تلاش کرده و این تلاش او به گونه ای است که اگر بتواند مردم را به تحیر وا دارد، چنین می کند... عالمی که به علم خود عمل نکند، علمش برای او سودی ندارد چنان که تابش نور آفتاب برای نابینا سودمند نیست...

و نیز حضرت مسیح (ع) فرمود: دینار، آفت دین و عالم طبیب دین است، پس هر گاه دیدید که طبیب آفت را به سوی خود می کشد به او اعتماد نکنید، که او خیر خواه دیگران نیست.

امام باقر(ع) فرمود: از عابدان نادان و عالمان زشتکار بر حذر باشید که این دو دسته فریبنده هر فریفته اند.

امام صادق (ع) فرمودند: هر گاه عالمی را دوستدار دنیا یافتید او را در کار دین خود متهم سازید(به وی اعتماد نکنید)، زیرا هر دوستداری گرد دوست خود می گردد.

خدا به داوود نبی(ع) وحی کرد: بین من و خود، عالم دنیا زده را قرار مده که تو را از راهی که به محبت من بینجامد باز می دارد، این گونه عالمان رهزنان بندگان اررادتمند به من اند. کمترین کیفرشان این است که شیرینی مناجات با خودم را از دلشان میزدایم.

/ 0 نظر / 87 بازدید