مدارک تصویری توهین عمر وهمراهانش به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله

مدارک تصویری توهین عمر و همراهانش به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله

این عکس ها از کتب صحیح بخاری ، کنزل العمال متقی الهندی ، تاریخ الطبری که ازکتب بزرگ و مهم سنی ها به شمار میره اورده شده است .

تاریخ طبریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

کنزالعمالبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

صحیح بخاریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

البخاریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

اینها عکس جلد اون کتابیهایی است که من از اونها ادرس میدم .

مدارک تصویری توهین عمر وهمراهانش به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله

صحیح بخاریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا رو کلیک کنید

 

صحیح بخاریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا رو کلیک کنید

ادرس حدیث صحیح بخاری ::ج 1ص 126و127حدیث 114چاپ بیروت دار الاحیا التراث

صحیح بخاریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

صحیح بخاری :::ج 1 ص36 حدیث114

ترجمه قسمت مشخص:شده : بعد از اینکه پیامبر قلم وکاغذ خواست برای نوشتن وصیت نامه ی خویش عمر گفت : بدرستیکه درد و مرض ِ مرگ بر نبی فشاراورده است( هذیان میگه )کتاب خدا نزد ماست و همان برای ما کافی است.

 

صحیح بخاری- کتاب الجهاد والسیربرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا رو کلیک کنید

ادرس حدیث: صحیح بخاری ج4 ص31 حدیث 3053کتاب الجهاد و السیر

ترجمه قسمت مشخص شده : عمر و همراهانش گفتند : رسول الله هذیان میگوید !!!!

 

صحیح بخاریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

ادرس حدیث : صحیح بخاری ج 4 ص 66 حدیث3168

ترجمه قسمت مشخص شده:عمر و همراهانش گفتند :این مرد چه میگوید؟هذیان میگوید؟

 

صحیح بخاریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

ادرس حدیث : صحیح بخاری ج5 ص137 حدیث4431

ترجمه قسمت مشخص شده : این مرد هذیان میگوید ؟

 

صحیح بخاریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

ادرس حدیث : صحیح بخاری ج 8 ص61 حدیث7366

ترجمه قسمت مشخص شده :درد و مرض ِ مرگ بر نبی فشار اورده

است( هذیان میگه )کتاب خدا نزد ماست و همان برای ما کافی است.

 

تاریخ طبریبرای دیدن تصویر در اندازه واقعی اینجا را کلیک کنید

ادرس حدیث : تاریخ الطبری ج3 ص 193

ترجمه قسمت مشخص شده : عمر و همراهان گفتند : رسول الله هزیان میگوید .

البته این واقعه در دیگر کتب اهل سنت نقل شده که من فقط به ذکر ادرس اونها اکتفا میکنم .

 

صحیح مسلم ج 5 ص 75حدیث4124

معجم اوسط طبرانی ج 5 ص 288

کنزل العمال متقی اهندی ج9 ص34

طبقات ابن سعد ج 5 ص 644

مسند احمد ج 2 ص 243

مسند احمد ص 293

کامل ابن اثیر ج 2 ص 320

فتح الباری ابن حجر عسقلانی ج 8ص 101دار المعرفه للطابعه و النشر بیروت - لبنان

کشف الغمه ج 2 ص 47بن ابی افتح الاربلی دار الاضواء بیروت لبنان

اللهم اشغل الظالمین بالظلمین

/ 0 نظر / 21 بازدید