آزادی در مرام علی (ع)

او (علی) حاکمی بود که بر پهنه‌های بزرگی در آفریقا و آسیا حکم می‌راند، اما زندانی سیاسی نداشت. حتی یک زندانی سیاسی و قتل سیاسی.

 و طلحه و زبیر قدرت‌مندترین شخصیت‌های بانفوذ و خطرناکی که در رژیم او توطئه کرده بودند, هنگامی که آمدند و بر خروج از قلمرو حکومت‌اش اجازه خواستند, و می‌دانست که به یک توطئه‌ی خطرناک می‌روند, اما اجازه داد, زیرا نمی‌خواست این سنت را برای قداره‌بندان و قلدران به جای گذارد که به خاطر سیاست, آزادی انسان را پامال کنند

مجموعه آثار ۲ / خودسازی انقلابی / ص 145

/ 0 نظر / 64 بازدید