حدیث یازدهم:ثقلین 1

 خبر داد ابئالقاسم الحافظ خبر داد ابوالقاسم بن السمر قندی خبر داد ابوالقاسم بن مسعده خبر داد عبدالرحمن بن عمروالفارسی خبر داد ابو احمد بن عدی حدیث کرد علی بن سعید بن بشیر حدیث کرد عبدالرحمن داهر الرازی حدیث کرد پدرش از الاعملش از عبایه از ابن عباس گفت :

برای شما در آینده فتنه ای است هریک از شما آنرا درک کردید یعنی در آن زمان بودید بر شما باد دو چیز کتاب الله و علی بن ابی طالب (ع) بدرستی که من شنیدم از رسوالله (ص) که فرمود: این یعنی علی او کسی است که ایمان به من آورد و اول کسی است که در محشر با من مصافحه خواهد کرد او فاروق این امت است و فرق دهنده بین حق و باطل است اوست رئیس و مولی مومنین و هم اوست راستگوی بزرگ، او جانشین من بعد از من است ،هر آنکه خواهد به من رسید از طریق علی باید باشد .

در این حدیث شریف ثابت می شود که برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فضائل زیادی است من جمله در کتابهای اهل تسنن در اثبات اینکه علی (ع) اول کسی بود که ایمان آورد و احادیث بسیاری هست هم چنین اینکه او اول کسی است که در قیامت به رسول گرامی مصافحه می کند همین طور راجع به اینکه اوست کسی که فرق بین حق و باطل را می دهد و از یک دیگر مجزا می دارد در کتابهای عموم مسلمین شیعه و سنی وارد است اینکه او یعسوب یعنی مقتدا و پیشوا و سلطان دین است از جمله مناقب علی اینکه او صدیق اکبر است که در این زمینه هم در کتابهای اهل تسنن احادیثی وارد است.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید