احادیث جالب درباره زنا و عاقبت دنیوی آن از معصومین

امام باقر(علیه السلام): خدای متعال به حضرت موسی (علیه السلام) وحی کرد:کسیکه زنا کند به او زنا خواهدشد ولو درنسل های بعدش(یعنی اگربا عیال و دخترش زنا نکردند با نوه و نتیجه اش خواهدشد)

داستانی دیگر:

درزمان حضرت داوود(علیه السلام) زن بدکاره ای بود که مردخبیثی هم به نزد وی می آمد

 

روزی این زن بدکاره اورانصیحت کرد و گفت هر باری که تو می آیی نزدمن یقین بدان که کسی هم پیش خانواده ات رفته ! و از آن مرد شکایت کرد
دراین هنگام خدای متعال به حضرت داوود(علیه السلام) وحی فرمودکه به اوبگو: باهردستی که داده ای پس می گیری
!!

 

 

آن مرد به سرعت بلند شد وآمد به طرف خانواده اش وغریبه ای راباهمسرخویش یافت. باناراحتی به نزد نبی خدا حضرت داوود(علیه السلام)آمد

 

 

 

هرکه باشد نظرش درپی ناموس کسان
پی ناموس وی افتد نظربوالهوسان

 

/ 0 نظر / 127 بازدید