احادیث

امام علی (ع) فرمودند:

هیچ بنده ای مزه ایمان را نمی چشد تا دروغ را * شوخی یا جدی * مطلقاً ترک کند.

امام رضا (ع) :

مؤمن ،مؤمن واقعی نیست. مگر آن که سه خصلت در او باشد: سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش . اما سنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است ، اما سنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم است. اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است.

( اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۳۳۹ )

/ 0 نظر / 11 بازدید