جنایات سپاه اعراب!! آیا این دستور اسلام بود؟؟؟

 قال المغیرة بن شعبة ـ یوم القادسیة ـ لصاحب فارس....:
أمرنا بقتال عدونا فجئنا لنقتل مقاتلتکم ونسبى ذراریکم، واما ما ذکرت من الطعام فما نجد ما نشبع منه، فجئنا فوجدنا فى أرضکم طعاماً کثیراً وماءً، فلا نبرح حتى یکون لناولکم..» سیر اعلام النبلاء 3: 31.

در جریان فتح شاهرتا ( اسم یک منطقه ای است ) هنگامى که به دستور حکومت مرکزى امان دریافت کردند، فرمانده مسلمین ناراحت شده و گفت افسوس که غنائم را از دست دادیم.
ففاتنا ما کنّا اشرفنا علیه من غنائمهم مصنف 22۳عبدالرزاق 5: 
و نظیر ان از خالدین ولید نقل شده، تاریخ طبرى 4: 9.

 


 

 

 

 


 

 

آیا این اهداف با هدف پیامبر اکرم که به حضرت على(ع )به هنگام اعزام به یمن فرمود: «لئن یهدی اللّه بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس » قابل جمع است .( بخاری، جهاد: 102 و کتاب فضائل أصحاب النبی: 9، و مغازی: 38، فضائل الصحابة: 35، مسند احمد 5: 238.) 

برادران اهل سنت فتح ایران در زمان عمر بن خطاب را به رخ ما می کشند و ادعا می کنند که اگر عمر ایران را فتح نمی کرد ما ایرانیان هنوز زرتشتی بودیم با دیدن این مطلب و مطالب دیگر در کتاب سیر اعلام النبلا و دیگر کتب به انگیزه برخی از فرماندهان لشکر اسلام پی می بریم که برخی اینها قصد گسترش اسلام را نداشتند بلکه در پی ارضاء حس خونریزی و به اسارت گرفتن دیگران بودند .

تازه گسترش اسلام بوسیله ی جنگ و خون ریزی با روح اسلام سازگار نبوده و نیست و هیج گاه پیامبر این کار را نکرده بود نمونه ی آن فتح مکه در زمان پیغمبر بود که بدون خون ریزی به دست مسلمانان افتاد و مردم با میل و رغبت وارد اسلام شدند ( رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا )

حالا شما فتح مکه توسط پیغمبر را مقایسه کنید با فتح ایران توسط عمر که با زور شمشیر و قتل و کشتار آنان  را وادار کردند که مسلمان شوند اینجاست که دشمنان اسلام دین اسلام را گسترش یافته بوسیله زور شمشیر و دین خشونت می دانند .

/ 1 نظر / 36 بازدید
هوتن

نوشته ای که تنها آرزوی تنها برخی از اعراب چهارده سده ی گذشته از جنگ با ایران به بردگی کشیدن زنان وکودکان وچپاول سرزمین ودسترنج و دستاورد های رشک برانگیز ایرانیان بود.زهی دروغ و فریب... یکایک تازیان از جمله محمد و علی واهل بیتشان قصد بلعیدن جهان ونابودی یا به بردگی بردن هر مردمی رادر جهان داشته اند که بخواهد آزادانه و برای خودش زندگی کند .داستان ایناست که به هربهانه میخواهند همه را به بنده ی آن ال لهپوشالی بیهمه چیز و برده ی محمد و فرزندان محمد کنند....زهی خواب ندید... یگانه پاسخ ایرانیانی مانند من به شما بندگان زبون محمد همان است که فردوسی پاکزاد از زبان رستم سرود ... که گفتت برو دست رستم ببند / نبندد مرا دست چرخ بلند اگر هزاران بار کشته شوم ،از پا نمینشینم تا انتقام نیاکانم را از دشمنان میهنم بگیرم