قنّسرین شهری که سفیانی بر آن حاکم می‌شود، کجاست؟

قنّسرین یکی از شهرهایی است که سفیانی بر آن حاکم می‌شود، این شهر کجا است؟
«قِنَّسْرین‏»، نام شهری است که باقیمانده‌ی خرابه‌های آن حدود ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر «حلب» قرار دارد.[۱]
بر اساس برخی از اخبار؛ از نشانه‌های ظهور حضرت مهدی(عج) آن است که سفیانی - از دشمنان آن حضرت- پنج شهر را که قنّسرین و حمص از جمله آنها است، به تصرّف خود در می‌آورد. همان‌طور که از امام صادق(ع) از نام سفیانی پرسیده شد، آن حضرت در پاسخ فرمود: «با نامش چه کار دارى؟ چون استان‌هاى پنج‏گانه شام؛ یعنى دمشق، حمص، فلسطین، اردن و قنّسرین را تصرّف کند، در این هنگام منتظر فَرَج باشید».[۲]
منبع:
[۱]. ر.ک: یاقوت حموی، شهاب الدین ابو عبد الله، معجم البلدان، ج ۴، ص ۴۰۴، دار صادر، بیروت، چاپ دوم، ۱۹۹۵م؛ الغزى، کامل البالى الحلبى، نهر الذهب فى تاریخ حلب، ج ۱، ص ۳۶۱ – ۳۶۳، دار القلم، حلب، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق.
[۲]. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۲، ص ۶۵۱ و ۶۵۲، اسلامیة، تهران، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.

/ 0 نظر / 19 بازدید