حکم عمربن خطاب زنا کنید پولش بدهید

آن زن این خبر را به عمر رساند ، عمر تکبیر گفت و گفت این مهر توست ، هر یک مشت خرمایی که به تو داده است مهر تو بوده است ، پس بر تو نباید حدی زده شود 

 

   

 

منبع اول : کنز العمال – چاپ موسسه الرساله – جلد 5 – کتاب الحدود من قسم  الافعال – باب فصل فی انواع الحدود – صفحه 417 – حدیث 13479 .

منبع دوم : مصنف عبد الرزاق صنعانی – چاپ مکتب الاسلامی – جلد 7 – کتاب الطلاق – باب الحد فی الضروره – صفحه 407 – حدیث 13653 .

منبع سوم : المحلی – چاپ دار الفکر – جلد 11 – کتاب الحدود – باب حکم المستاجره للزنا او للخدمه – صفحه 250 – حدیث 2213 . 

جهت مطالعه بیشتر مرا جعه کنید به :

وبلاگ شناخت عمر از منابع اهل سنت

سایت شناخت عمربن خطاب ازکتب اهل سنت

 

/ 0 نظر / 19 بازدید