فیلم مراسم عجیب وهابیها

فیلمی از مراسم عجیبی در عربستان که توسط شیوخ وهابی اجرا شده است را برای شما می گذارم شاید لحظاتی خنده بر لبانتان جاری شود.البته این مراسم توسط فرقه ای اجرا می شود که همیشه شیعیان را خرافاتی و اهل بدعت می نامند.

از اینجا دانلود کنید   دانلود

/ 0 نظر / 12 بازدید