گواهی شیخین علیه خودشان

 

                   گواهی شیخیـن علیه خودشان

 

بخاری در صحیحش: ج 2 ص: 201 درباب « مناقب عمر بن خطاب » چنین می گوید:

هنگامی که عمر ضربه خورد، از شدت درد ناله کرد ابن عباس که می خواست دلداریش  بدهد، بدو گفت:

ای امیر مومنان!هرچه باشدتو مدتی درخدمت پیامبر بودی و صحابی خوبی بودی،سپس همنشین ابوبکر شدی و با او هم بسیار خوب بودی و در حالی فراقش را تحمل کردی که او هم از تو راضی بود، و آنگاه با اصحاب آنان همنشین و با آنها نیزبرخورد خوبی داشتی و اگر از آنها جدا می شوی، بی گمان درحالی از آنها جدا می شوی که از تو راضی اند.

عمرگفت: اما آنچه گفتی از همنشینی با پیامبر و خوشنودیش ازمن، پس آن از منتهای خداوند بر من بود و اما آنچه یاد کردی از هم صحبتی با ابوبکر و رضایتش، پس آن هم از منتهای الهی بر من بود، اما نگرانی و سراسیمگی من، پس برای تو و یارانت میباشد.

به خدا قسم اگر هرجا از زمین که بر آن آفتاب تابیده است و مال من بود، پس همه ی آنها را فدیه می دادم تا شاید از عذاب الهی، قبل از دیدارش رهائی یابم.

ای کاش گوسفندی درخانواده ام بودم که هرگاه بخواهند مرا فدیه کنند تا پس از فربه شدن و زیارت دوستانشان مرا می کشتند و قسمتی گوشتم را کباب کرده و قسمتی را خشک می کردند و سپس مرا می خوردند و چون مدفوع خارج می شدم و هرگز از بشر نبودم.

و مانند سخن فوق را تاریخ برای ابوبکر نیز به ثبت رسانده است، نوشته اند:

هنگامی که ابوبکر به پرنده ای برفراز درختی می نگریست، چنین گفت:

خوش بحال تو ای پرنده ، میوه می خوری و بردرخت می نشینی و نه حساب و کتابی داری و نه عقاب وعذاب الهی!

ای کاش من هم درکنار راه بر درختی بودم و شتری بر من می گذشت و مرا می خورد و سپس همراه با سرگین آن خارج می شدم و هرگز از بشر نبودم، و بار دیگر گفت:

ای کاش مادرم مرا نمی زائید ! ای کاش کاهی در لای خشتی بودم.

و اینها برخی از اقوال بود که تنها برای نمونه ذکر کردیم.

{ تاریخ طبری ص  41 - الریاض النظره ج1 ص 134 - کنز العمال ص 361-

منهاج السنـّه ابن تیمیه ج3 ص 131و120 - حلیه الاولیاء ابو نعیم ج1 ص 52 }

/ 0 نظر / 8 بازدید