پیشگوئى حضرت امیر علیه السّلام در مورد مختار

«یا امیر المؤمنین، نافرمانبردار ما کیست؟»

امیرالمؤمنینعلیه السّلام فرمود:

«آنان که دستور دارند ما اهل بیت را احترام کنند و حقوق ما را بزرگ بشمارنداما خیانت کرده و نافرمانى می کنند و حق ما را انکار نموده و اولاد پیامبر را خواهندکشت».
گفتند:

« یا امیر المؤمنین، این خبر واقع خواهد شد؟»

امیرالمؤمنین  علیه السّلام فرمود:
«بله؛ خبر حقى است کهواقع مى شود. و این دو پسر من، حسن و حسین ، به زودى کشته خواهند شد؛ و زود است کهستم کنندگان به ما -در دنیا- به شمشیرهاى گروهی از مردم -که خدا براى انتقام از ستمگران به ما (به خاطرنافرمانیشان) برگزیده- به هلاکت رسند؛ هم چنان که بنى اسرائیل به هلاکت رسیدند».
پرسیدند:

«منظور از گروهی از مردم (آنمرد) کیست؟»

حضرت  علی علیه السلام فرمود:

«جوانى است از طایفه ثقیف به نام مختار بن ابى عبیدة» .

حضرت  سجاد علیه السّلام در ذیل این روایت فرمود:

«وقتى امیرمومنانعلیه السّلام این سخن را فرمود، مختار هنوز متولد نشده بود».

 --------------------------

 منبع:
کتاب پیشگوییهای امیرالمومنین علیه السلام

/ 1 نظر / 64 بازدید
ماسح

کسی می تونه جلوتر از زمان باشه؟!