حدیث پنجم - امامت 12 نفر جانشین

و او کسی است که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد در وقتیکه مملو از جور و ظلم و تجاوز شده باشد قسم به کسیکه مرا به حق پیغمبری برگزید اگر از دنیا نمانده باشد مگر یک روز خداوند آن روز را طولانی خواهد کرد تا در آن روز ظاهر شود پسرم مهدی و روح الله عیسی بن مریم نازل می شود و در پشت سرش نماز می خواند و اوست کسیکه دنیا را به نور خدائی روشن خواهد کرد.

این حدیث را حموینی در کتاب الفرائد و علامه سید هاشم بحرانی نقل از او در غایه المرائم ص 42 و 692 آورده است هم چنین شیخ سلیمان القندوزی الحنفی در کتاب ینابیع الموده ص 447 در باب 78 و کتاب فرائد السمطین از شیخ محمد بن ابراهیم الجوینی خراسانی الحموینی الشافعی محدث و فقیه شافعی …. است که فرمود رسول اکرم هر که انکار کند خروج مهدی را به تحقیق کافر است به آنچه خدا نازل کرد بر محمد (ص) و هر که انکار کند نازل شدن عیسی و خروج دجال را کافر است و در همین کتاب از سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل شده است که فرمود رسول اکرم خلفا و جانشینان من و حجتهای خدا بر مردم بعد من 12 نفرند اول آنان علی و آخرشان پسرم مهدی است نازل می شود عیسی بن مریم ودر پشت سرش نماز می خواند و به نور خدا زمین را روشن می سازد.

/ 0 نظر / 8 بازدید