سخنان حضرت علی (ع) در باره سرمایه دارای

یا: هیچ کاخی بنا نمی شود مگر انکه صد ها کوخ  ویران  شود.
بنا بر این ما، یاد غدیر را برای خیلی از
موضوعات مهم زنده نگه میداریم. زیرا غدیر یک خط قرمز است که نباید فراموش شود.

غدیر جمع سخنان و موضعگیری های حضرت علی ع، در نیم قرن زندگی و تجربه ایشان در تمام مصادر امور است. ایشان در کودکی، به پیامبر ایمان آورد. در دوران بلوغ باپیامبر و تحت فرمان ایشان، گروه مقاومت جوانان را تشکیل داد.
در جوانی با دختر
پیامبر ازدواج کرد. ازدواج ایشان بسیار ساده و ارزان بود. بیشترین جنگ ها را، برای پیامبر و به دستور ایشان انجام داد. در لیله المبیت، بجای پیامبر خوابید و سوره توبه را دربین مکه شان مشرک، خواند در غدیر خم جانشین رسول الله  شد و به دست مبارک ایشان، تاج گذاری کرد.
برای
مبارزه بافقر، سال ها کار کرد. هزاران چاه آب حفر کرده، وقف مردم نمود. در پنج سال حکومت خود، خط مشی های فراوانی نوشت و بیان کرد و اعمال نمود. همه اینها برای آن بود که فقرا درد فقر را، احساس نکنند و بدانند که پولشان در جیب ثروتمندان است.

حرف حضرت علی ع ،بالاتر از قران نبود، در قران هم به ثروتمندان می گوید: ﴿وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾
بنابر این باید دانست که:
ریشه بحران اروپا و
آمریکا، کجاست و چرا مردم، اینهمه فشار اقتصادی دارند؟ بیکاری و تعطیلی ادارات ،ریاضت اقتصادی و.. براثر رفتار نا صحیح ثروتمندان است .
مقصر اصلی همه این ها،
استادان اقتصاد و امور مالی جهانی، مخصوصا اساتید دانشگاه های اهایو، ماساچوست وامثال آن هستند. این بیچارگان برای یک لقمه نان از دست ثروتمندان، تئوری های خود را، به پای سرمایه داران ریختند. و آن ها را، خدایان روی زمین معرفی کردند. آنها گفتند اگر ثروت به دست کسی رسید، او لیاقت آن را داشته است! و اجازه دارد با آن،هرکاری دلش می خواهد بکند!هردو این تئوری، مخالف اسلام است.
ازنظر اسلام، ثروت
نعمتی خدا دادی است. یعنی حتی هوش سرمایه داری یک شخص را، خدا به او می دهد. حضرت سلیمان ع که از همه ثروتمند تر بوده می گوید:
( هذا من فضل ربی!) این از بخشش های
خداوند است . و دوم اینکه در ثروت او برای کسانی که از هوش کمتری برخوردارند،حقی است.
در ایران، کشاورزان موقع کاشت بذر، آن را در مشت خود پر می کنند. بعد
انگشت اول را که باز کرده پاشیدند، میگویند: این سهم پرندگان! انگشت دوم:سهم چرندگان! انگشت  سوم، سهم درویشان و فقیران!

و بقیه سهم خودشان!
در اسلام هم، خمس و زکات ، صدقه و انفاق و امثال آن، برای همین
است تا شکمی گرسنه نماند.

/ 1 نظر / 399 بازدید
ریحانه

این ثروت امانت خدا به ثروتمندانه تا دارایی شون رو به فقرا ببخشن