شجره ملعونه

آیات فوق اشاره به رؤیایی دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله دید و از آن غمگین شد و این آیات در تسکین آلام پیامبر نازل گردید.
مفسران نقل کرده اند که یک بار پیامبر از خواب بیدار شد و دیگران حضرت را غمگین و ناراحت یافتند. پرسیدند: چه شده است ای رسول خدا؟ فرمود: بنی امیه را در خواب دیدم که همچون بوزینگان از منبر من بالا می رفتند. گفتند: غمگین نباشید ای رسول خدا، این دنیایی است که به آنان داده خواهد شد. از آن پس، دیگر کسی پیامبر را خندان ندید.
 

تاریخ الخطیب، ج 8 ، ص28
همان، ج 9 ، ص 44
تفسیر النیسابوری، هامش الطبرانی، ج 15، ص 55
النزاع والتخاصم، مقریزی، ص 52
أسد الغابة ، ج 3 ، ص 14
تطهیر الجنان، ابن حجر، هامش الصواعق، ص 148
الخصایص الکبرى ، ج 2 ، ص 118
تفسیر الخازن، ج 3 ، ص 177
تفسیر الآلوسی، ج 15 ، ص 107

تفسیر قرطبی، ج 10، ص 282
همان، ج 11، ص 351
الدر المنثور، سیوطی، ج 5، ص 310
تفسیر ابن کثیر، ج 4، ص 530
فتح القدیر، شوکانی، ج 3، ص 240
تفسیر الطبری ، ج 15 ، ص 77
تاریخ الطبری، ج 11، ص 35
مستدرک الحاکم، ج 4 ، ص 48
کنز العمال، ج 6 ، ص 90

/ 0 نظر / 34 بازدید