حدیث دهم- فرود شهاب در خانه امام علی3

 

در مناقب ابن المغازلی شافعی خبر از ابوطالب بن احمد بن عثمان است و او از ابوعمر محمد بن العباس بن حیویه الخزاز او گفت حدیث کرد ابو عبدالله الحسین بن علی الدهان المعروف باخی حماد گفت حدیث کرد علی بن محمد الخلیل بن هارون البصری حدیث کردهشیم بن ابی شبر از سعید بن جبیر از ابن عباس رضی الله عنه گفت:

با عده ای از جوانان بنی هاشم نزد پیغمبر (ص) بودیم که ستاره ای فرود آمد رسول اکرم فرمود هر که این کوکب در خانه اش فرود آید او جانشین و وصی من است بعد از من جوانان بلند شدند و نگاه کردند ستاره در خانه علی بن ابی طالب فرود آمد به رسول اکرم عرضه داشتند در محبت علی گمراه شدی در همان موقع آیه والنجم اذا هوی الی آخر.... نازل شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید